Галузь та проблематика

Редакція та члени журналу відображають інтелектуальні інтереси світових наукових та прикладних дискурсів, які досліджують різні аспекти, пов'язані з нагальними проблемами соціальних комунікацій.

Communications and Communicative Technologies публікує оригінальні статті та огляди  на теми, пов'язані з техніками та технологіями соціальних комунікацій, процесом контентотворення, аудиторною взаємодією, традиційними та диджитальними медіапрактиками, комунікативістськими методологіями, історією та сучасними аспектами функціонування медіасистемі у глобальноми та національному вимірах. Журнал вітає усі відповідні дослідницькі підходи з акцентом на суспільно-наукові перспективи.

Сайт журналу зареєстровано у Open Archives InitiativeUIUC OAI registry та OAIster

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI. 

Етика публікацій

Під час публікацій наукових творів журнал дотримується стандартів, створених Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) та представлених у документі "Норми поведінки та найкраща практика для редакторів". 

Рецензування рукописів

Усі статті цього журналу пройшли редакційну перевірку та подвійну сліпу рецензію принаймні двома рецензентами.

Інструкції для авторів можна знайти тут

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Спонсор

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Історія журналу

Науковий журнал "Communications and Communicative Technologies" засновано у 1993 р.

У період з 1993 по 2012 р. видавався під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика".

З 2012 по 2017 рр. виходив під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації". 

З 2018 р. видається під назвою "Communications and Communicative Technologies".