Поплавська Наталія Миколаївна
головна редакторка, докторка філологічних наук (спеціальність 10.01.08 - Журналістика), професорка, завідувачка кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)
E-mail: journ@tnpu.edu.ua
ORCID: 0000-0003-1100-5002
ResearcherID: I-7345-2018
Scopus Author ID
GoogleScholar
__________________________________________________________________________________________________________

Бутиріна Марія Валеріївна
докторка наук із соціальних комунікацій, професорка, завідувачка кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна)
E-mail: butyrina_m@fszmk.dnu.edu.ua
ORCID: 0000-0002-5048-5187
ResearcherID: V-7991-2017
GoogleScholar

Бідзіля Юрій Михайлович
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету (Ужгород, Україна)
E-mail: uruy.bidzilya@uzhnu.edu.ua
ORCID: 0000-0001-5134-3239
Scopus Author ID
GoogleScholar 

Толкачевський Кшиштоф 
доктор соціальних комунікацій, доцент кафедри книжок, медіа та видавничої справи Вільнюського університету (Вільнюс, Литва)
E-mail: ksistof.tolkacevski@kf.vu.lt
ORCID: 0000-0003-3601-2719
Scopus Author ID
GoogleScholar
ResearchGate

Стровський Дмитрій 
доктор політичних наук, професор, науковий співробітник Центру оборони та комунікацій Аріельського університету (Аріель, Ізраїль)
E-mail: dmitry.strovsky@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1651-2484
Scopus Author ID
GoogleScholar

Хімма-Кадакас Марджу 
докторка філософії з медіа та комунікацій, наукова співробітниця Тартуського університету (Тарту, Естонія)
E-mail: marju.himma-kadakas@ut.ee
ORCID: 0000-0001-9441-7162
ResearcherID: B-5244-2018
Scopus Author ID
GoogleScholar
ResearchGate

Петрова Маріана Матєєва
докторка філософії, доцентка кафедри інформаційних технологій (Застосування IT в економіці) Великотирновського університету імені Св. Кирилла і Мефодія (Велико-Тирново, Болгарія)
E-mail: m.petrova@ts.uni-vt.bg
ORCID: 0000-0003-1531-4312
ResearcherID: I-2601-2013
Scopus Author ID
GoogleScholar

Кирилова Оксана Вікторівна
технічна редакторка,
кандидатка філологічних наук (спеціальність 10.01.08 - Журналістика), доцентка кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна)
E-mail: oksanakyrylova@aol.com
ORCID: 0000-0001-5393-0138
ResearcherID: T-6137-2017
GoogleScholar
ResearchGate