Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. ГОНЧАРА

"Комунікації та комунікативні технології"

Порядок подачі матеріалів до редакції

Для публікації в журналі «Комунікації та комунікативні технології» рукописи необхідно надіслати до редакції в електронному вигляді на е-mail: fszmkdnu@gmail.com

Загальні вимоги до публікацій

Журнал публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Пакет документів, який автори мають подати до редакції збірника:

1. Стаття у (електронний  варіант).

2. Відомості про автора(-ів).

Усі  документи,  що  містять  підписи  та  печатки,  повинні  бути відсканованими.

Відповідальний секретар редколегії збірника упродовж 14 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику.

Статті можуть подавати студенти, аспіранти, здобувачі, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів, фахівці в галузі.

ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ

НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ПОВІДОМЛЕНЬ, ВІДГУКІВ ТА РЕЦЕНЗІЙ

Статті за рубриками збірника –  від 6 до 9 сторінок; 20–25 тис. знаків (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел);

Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії. Остання сторінка статті має бути заповнена не менше ніж на ¾.

СТРУКТУРА СТАТТІ

 UDC

ARTICLE TITLE (English)

Іnitials and surname of the author (English)

Place Of Employment (English)

Work address (e.g. 13, Naykova St., Dnipropetrovsk, 49050, Ukraine)

e-mail

ABSTRACT

Research methodology.

Results. 

Novelty. 

The practical significance. 

KEYWORDS. 

УДК 

 

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Прізвище, ініціали автор, науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи

робоча адреса (наприклад, вул. Наукова 13, Дніпропетровськ, 49050, Україна)

 

Резюме.

Ключові слова:

Фамилия, инициалы. Заголовок статьи (Російською)

Резюме. Російською мовою.

Ключевые слова. Російською мовою.

 1. Вступ

Постановка проблеми. Текст.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Текст.

Мета статті. Текст.

Методи дослідження. Текст.

2.Результати і обговорення. Текст.

3. Висновки. Текст.

References. Англійською мовою.

Список бібліографічних посилань. Мовою оригіналу.

 Обсяг ABSTRACT – 1500–1900 знаків з пробілами

 References. За основу оформлення списку літератури романською абеткою взято Гарвардський стандарт бібліографічних посилань (Harvard reference system). (BSI – British Standards Institution). Детальніше див.: http://www.nbuv.gov.ua/node/868.

 Список бібліографічних посилань оформлюється у порядку цитування згідно з ДСТУ 8302:2015.

Приклад:

Один автор

Галич О. А. Теорія літератури: підручник. Київ: Либідь, 2001. 408 с.

Багатотомне видання

            Енциклопедія Сучасної України: у 30 т. / НАН України, Координац. бюро Енцикл. Сучас. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. Київ: Поліграфкнига. Т. 2: Б-Біо, 2003. 871 с.

Періодичне видання

Федорчук Л. П. Функції інтернет-ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики. Т. 41. 2010. С. 95–98.

Електронний ресурс

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата звернення: 17.06.2013).

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА(-ІВ):

 

Прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів):   

Науковий ступінь:   

Вчене звання:     

Електронна адреса:

Телефон:      

Місце роботи (навчання) (повна назва):

Посада:  

Назва статті: 

Кількість сторінок:  

 

Підпис (-си) автора (-ів):    

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

Прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів):   

Науковий ступінь:   

Вчене звання:     

Електронна адреса:

Телефон:      

Місце роботи (навчання) (повна назва):

Посада:  

Назва статті: 

Кількість сторінок:  

Підпис (-си) автора (-ів):  

РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

Прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів):   

Науковий ступінь:   

Вчене звання:     

Електронна адреса:

Телефон:      

Google Scholar:

ORCID:

Місце роботи (навчання) (повна назва):

Посада:  

Назва статті: 

Кількість сторінок:  

Підпис (-си) автора (-ів):  

 

РЕДКОЛЕГІЯ  ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО:

▪ не розглядати статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам ДАК;

▪ здійснювати редагування рукопису статті без погодження з авторами;

▪ повертати матеріали авторам на доопрацювання;

▪ змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення.

Редакція залишає за собою право перевіряти тексти статей на наявність плагіату, приймаючи для публікації лише оригінальні тексту за наступними показниками:

- понад 80% - текст вважається оригінальним;

- від 60% до 80% - оригінальність тексту задовільна, слід перевірити наявність посилань на першоджерела;

- від 50% до 60% - матеріал відправляється на доопрацювання;

- менше 50% - матеріал до розгляду не приймається.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.

У разі відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.