Екологічна ідентичність у контексті екологічної комунікації: українська візія


  • І. Sukhenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0003-1295-2271
Ключові слова: екологічна ідентичність, еко-комунікації, Чорнобиль, пост-Чорнобильський комунікативний дис-курс, Антропоцен

Анотація

Досліджено специфіку феномена «екологічна ідентичність», який формується на основі знань та досвіду взаємодії з довкіллям у контексті взаємовпливу екосистеми і людського соціокультурного простору. За таких умов процес інтерпретації життєвого досвіду не лише уможливлює переосмислення спогадів, подій та обставин особистого життя, але й формує екологічний погляд людини, що, у свою чергу, призводить до змін особистості, формує нове ставлення до навколишнього середовища та формує активну соціальну позицію щодо питань охорони природи. Методологічною основою є теорії від сприйняття місцевості (локального місця) до ідеї біорегіоналізму, та вчення про екологічну ідентичність як компонент людської ідентичності в епоху Антропоцену (С. Клейтон), яке апелює до взаємозв’язку з довкіллям, визначено способи нашого сприйняття і поведінки у контексті сучасних «зелених» ініціатив та політики «сталого розвитку». На прикладі пост-Чорнобильського комунікативного дискурсу визначено, у який спосіб процес самоідентифікації з певним місцем пов’язаний з розвитком місцевих знань та екологічної грамотності, що призводять до формування глибокої екологічної свідомості та трансформацій сучасного екологічного комунікативного простору.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

1. Hinds, J., Sparks, P. (2009), “Investigating environmental identity, wellbeing and meaning”, Ecopsychology, no. 1 (4), pp. 181–186, available at: http://shura.shu.ac.uk/5398/1/HindsSparks2009.pdf.2. Kelvin, J.B. (2012), “Environmental Pragma-tism and Bioregionalism”, Contemporary Pragma-tism, vol. 9, no. 1, pp. 67–84, available at : http://www.northeastbioregionalnetwork.org.au/ docs/Bioregionalism.pdf.3. Leopold, A. (1949), “A Sand County Almanac by Aldo Leopold”, available at: http://eebweb.arizona.edu/faculty/Bonine/Leopold1949_GreenLagoons-150-158.pdf.4. Thomashow, M. (1995), Ecological Identity: Becoming a Reflective Environmentalist, Massa-chusetts Institute of Technology Press, available at: http://jpe.library.arizona.edu/volume_2/ pomeroyvol2.htm.5. Berry, T. (2012), The Universe Story from the Primordial Flaring Forth to the Ecozoic Era: A Celebration of the Unfolding of the Cosmos / by T. Berry, Swimme, Harper Press, London, available at: http://ecozoictimes.com/what-is-the-ecozoic/what-does-ecozoic-mean.6. Roszak, T., Gomes, V,, Kanner. F. (1995), Eco-psychology: Restoring the Earth, healing the mind, Sierra Club Books Publication, San Francisco, 338 p.7. Seed, J., Fleming, P. (2000), “Thinking like a mountain: Towards a council of all beings”, Catalyst Publishers, available at: https://www.newsociety.com/Books/T/Thinking-Like-a-Mountain.8. Stets, J., Biga, C. (2003), “Bringing Identity Theory into Environmental Sociology”, available at: http://www.ssc.wisc.edu/~jpiliavi/965/Stets%20and%20Biga_2003_Bringing%20Environment.pdf.9. Clayton, D. (2012), The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology, Oxford University Press, 700 p.10. Light, A. (2007), “What is an ecological identity?” Environmental Politics, vol. 9, issue 4, pp. 59–81 Available at: http://dx.doi.org/10.1080/ 09644010008414551.11. Hundorova, T. (2005), Post-Chernobyl litera-ture. Ukrainian literary postmodern, Kyiv, 263 p.12. Kolesnikov, M. (2013), On the Concepts of “Ecological Culture” and “Ecological Competence”, Vestnyk Mezhdunarodnoy akademyy nauk. Russkaya sektsyya [Bulletin of the International Academy of Sciences. Russian section], no. 1, pp. 69–72, availa-ble at: http://www.heraldrsias.ru/download/articles/13_Kolesnikov.pdf.
Як цитувати цю статтю:
SukhenkoІ. (1). Екологічна ідентичність у контексті екологічної комунікації: українська візія. Communications and Communicative Technologies, 25(12), 116-122. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/115