Вторинна номінація як текстова категорія публіцистичного стилю


  • О. Terhanova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: номінація, «первинна» та «вторинна» номінації, вторинна номінація, публіцистичний стиль

Анотація

Проаналізовано первинну та вторинну номінації в аспекті лінгвістичної теорії номінації та функціональної стилістики публіцистичних творів. Розмежовано зміст понять «первинна» та «вторинна» номінації. Окреслено способи відображення дійсності й віднесення значеннєвого (поняттєво-мовного) змісту найменування до позначуваних об’єктів у сфері вторинної номінації. Розрізнено статус вторинної номінації як номінації в системі мови та як текстової категорії публіцистичного стилю, тобто як структурний і функціональний елементи мови ЗМІ. Узагальнено причини виникнення вторинної номінації у публіцистичних текстах. 

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат філолологічних наук, доцент

Посилання

1. Taranenko, O. (2002), “Nomination”. in Rusanivsky V.M., Taranenko A.O. (Eds.), Ukrainian language. Encyclopedia, Ukr. entsykl., Kyiv, pp. 385–387.2. “Contemporary Ukrainian Literary Language. Stylistics” (1973), in I. K. Bilodid (Ed.), Naukova dumka, Kyiv, 558 p.3. Kubryakova, E.S. (1986), Nominative aspect of speech activity, Nauka, Moscow, 158 p.4. Martynov, V. (1982), Language categories: Semiotic aspect, Nauka,

Moscow, 192 p.5. Gak, V.G. (1977), “To the typology of lin-guistic nominations”, in Language nomination: General questions, Nauka, Moscow, pp. 71–93.6. Gak, V.G. (1972), “To the problem of se-mantic syntagmatics”, in Problems of structural linguistics, Nauka, Moscow, pp. 367–395.7. Matveeva, T.V. (1990), Functional styles in the aspect of text categories (Synchronously-comparative essay), Yzd-vo Ural. un-ta, Sverdlovsk, 172 p.8. Telia, V.N. (1977), “Secondary nomination and its types”, in Language Nomination: Types of titles, Nauka, Moscow, pp. 129–222.9. Potebnya, A. (1989), “Thought and Lan-guage”, in Potebnya, A. Word and myth, Pravda, Moscow, pp. 17–200.10. Snitko, E.S. (1990), Internal form of nomina-tive units, Svyt, L'vov, 215 p.11. “Language nomination: Types of names”, (1977), Nauka, Moscow, 358 p.12. Kozhin, A.N., Krylov, O.A. and Odintsov, V.V. (1982), Functional types of Russian speech, Vyssha-ya shk., Moscow, 223 p.13. Gak, V.G. (1977), “Re-nomination and its stylistic use” in Questions of French philology, Mos-cow, pp. 123-133.
Як цитувати цю статтю:
TerhanovaО. (1). Вторинна номінація як текстова категорія публіцистичного стилю. Communications and Communicative Technologies, 25(12), 129-136. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/117