Методичні аспекти викладання дисципліни «Медіалінгвістичні технології»


Ключові слова: методика викладання медіалінгвістичних технологій, підготовка фахівців у медіасфері, медіалінгвістичні технології впливу, медіалінгвістика, маніпуляції у ЗМК, медіатекст, лінгвістичні технології маніпуляції, медійні технології маніпуляції

Анотація

Засоби масової комунікації, які володіють майже необмеженими правами на доступ до інформації та її поширення, мають можливість впливати на поведінку як особистості, так і мас. Тому нагальною є потреба запровадження у навчальний процес дисциплін, які давали б спеціалістам у сфері медіа необхідний інструментарій для захисту від застосування маніпулятивних технологій. Мета статті полягає в тому, щоб розглянути основні засади викладання нової для спеціальності «Журналістика» дисципліни «Медіалінгвістичні технології» і довести доцільність її впровадження у магістерські навчальні плани підготовки журналістів. Теоретичну базу дослідження складає концепція медіатексту як багаторівневого явища, яке поєднує в нерозривній діалектичній єдності медійні та лінгвістичні характеристики. Методологія дослідження містить досягнення тих напрямків, у рамках яких аналізуються медіатексти. При вивченні об’єкту дослідження застосовувалися методи лінгводидактики. Структура дисципліни, ефективні методики її викладання стали предметом дослідження у руслі розробки освітніх компетенцій, необхідних для медіафахівця, а саме здатності визначати характеристики масової комунікації як специфічної сфери функціонування мови мас-медіа та медіатексту; аналізувати функціонально-стилістичні і комунікативно-прагматичні ресурси сучасної медіакомунікації; характеризувати специфіку медіатексту та його основних видів, зокрема PR, рекламного та журналістського медіатексту на різних носіях; визначати критерії коригування та здійснювати загальну редакцію авторських текстів у мас-медіа. Дисципліна «Медіалінгвістичні технології» є необхідною складовою професійної підготовки працівників сфери масової комунікації, тому що поглиблює зв'язки між мовознавчими і професійно орієнтованими дисциплінами і розкриває цілі, завдання та механізми медіалінгвістічного впливу в засобах масової комунікації. Запропонована методика викладання навчальної дисципліни «Медіалінгвістичні технології» може бути використана у навчальному процесі при підготовці майбутніх фахівців у медіасфері.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації

Посилання

1. Dotsenko, E.L. (1997), Psychology of manipulation: phenomena, mechanisms and defense, CheRo, Izdatelstvo MGU, Moscow, 344 p.

2. Sheynov, V.P. (2006), Psycho-technology of influence, AST, Moscow, Harvest, Minsk, 448 p.

3. Krongauz, M.A. (2014), “Meme in the Russian-speaking Internet: the experience of deconstruction”, In: Russian language and new technologies, Novoe literaturnoye obozrenie, Moscow, pp. 87–99.

4. Pocheptsov, G.G. (2012), Control over the mind, Vidavnichiy dim Kiyievo-Mogilianska akademiia, Kyiv, 348 p.

5. Zelinskiy, S.A. (2008), Manipulating mass mental processes through psycho-analytical techniques, Izdatelsko-Torgovyiy Dom SKIFIYA, Saint Petersburg, 248 p

6. Shiller, H. (1980), Manipulyatoryi soznaniem, Mysl’, Moscow,. 287 p.

7. Bandler, R., Grinder J.( 1995), Reframing: Neuro-linguistic programming and the transformation of meaning, NPO MODEK, Voronezh, 256 p.

8. Dilts, R. (2014), Changing belief systems with NLP, PITER, Sankt-Peterburg, 256 p.

9. Dijk, T.A. Van (2013), Discourse and Power. Representation of dominance in language and communication, Knizhnyiy dom LIBROKOM, Moskva, 344 p.

10. Issers, O.S. (2009), Language influence, Flinta: Nauka, Moscow, 224 p

11. Rizun, V.V., Nepyivoda, N.F., Kornieiev, V.M. (2005), Linguistics of impact, Kyiv, 148 p.

12. Kopnina, G.A. (2007), Language manipulation, Flinta: Nauka, Moscow, 176 p.

13. Sternin, I.A. (2001), Introduction to language influence, IzdatelstvoVGU, Voronezh, 252 p.

14. Tarasov, E.F. (1990), “Language influence: Methodology and theory“ In: Language impact optimization, Nauka, Moscow, 176 p.

15. Kornieiev, V.M. (2014), “Communication technologies as a means of designing social reality”, NaukovI zapiski Institutu zhurnalIstiki [Institute of Journalism scientific notes], vol. 56, pр. 176-181.

16. Sorokina, L.E. (2014), “Speech manipulation and other types of speech influence: terminological delineation of concepts”, Naukoviy visnik Mizhnarodnoho gumanitarnoho universitetu [Scientific Journal of the International Humanitarian University], ser.Philology, no 8, vol. 2, pp. 157–159.

17. Kara-Murza, S.G. (2015), Power of manipulation, Akademicheskiy Proekt, Moscow, 358 p.

18. Tsuladze, A.M. (1999), Political manipulation, or the conquest of the crowd, Knizhnyiy dom Universitet, Moscow, 144 p.

19. Chudinov, A.P. (2003), Political linguistics (common problems, metaphor), Uralskiy gumanitarnyiy institut, Yekaterinburg, 194 p.

20. Lassan, E. (2011), Linguistics makes a diagnosis ... An essay on the “spirit of the age” in the light of data of linguistic analysis, Izdatelstvo Vilnyusskogo universiteta, Vilnius, 252 p.

21. Chomsky, N. (2010) “Ten strategies for manipulating through the media”, available at: http://psyfactor.org/lib/ manipulation3.htm (accessed: 15.09.18).

22. Dzyaloshinskiy, I.M. (2006), Manipulative technologies in the media, Moscow, 176 p., available at: http://gigabaza.ru/ doc/72658-pall.html (accessed: 10.09.18)

23. Gorina, E.V. (2016), Communication technology manipulation in the media and information security issues, Izdatelstvo Uralskoho universiteta, Yekaterinburg, 67 p.

24. Shevchenko, L.I., Derhach, D.V., Syzonov, D.Y. (2014), Mediolinguistics: a dictionary of terms and concepts, VPTS Kiyivskiy universitet, Kyiv, 326 p.

25. Huba, L.O. (2018), Terminological dictionary for the course “Medi-linguistics” for masters who are studying for educational, professional and educational programs “Publishing and editing”, “Journalism”, “Advertising and Public Relations”, “Media Communication”, Adverta, Dnipro, 40 p.

26. Dobrosklonskaya, T.G. (2008), Medialinguistics. A systematic approach to learning the language of the media, Flinta: Nauka, Moscow, 264 p.
Опубліковано
2018-11-19
Як цитувати цю статтю:
Huba, L. (2018). Методичні аспекти викладання дисципліни «Медіалінгвістичні технології». Communications and Communicative Technologies, (18), 39-45. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291805