Прикладні аспекти використання технологій інтернет-маркетингу в інформаційних конфліктах


  • O. Kurban Інститут журналістики Київського університету ім. Б.Грінченка https://orcid.org/0000-0002-3937-7441
Ключові слова: інформаційні технології, інтернет-маркетинг, інформаційні війни, соціальні мережі, таргетинг, контекстна реклама, мобільний маркетинг

Анотація

Методологія представленого дослідження базується на таких загальнонаукових методах, як синтез, аналіз, порівняння, а також прикладних – спостереження, моделювання, прогнозування. Зазначений методологічний підхід дозволяє перенести у площину наукових розвідок прикладний характер досліджуваної проблематики. Базова методологічна основа наукового дослідження – прикладні матеріали та спостереження за актуальними кейсами (2014–2018 рр.). Перебіг подій російсько-українського конфлікту, який триває у відкритому форматі гібридної війни з 2014 року, засвідчив, що традиційні інструменти сучасного інтернет-маркетингу можуть доволі ефективно застосовуватися для вирішення завдань, притаманних інформаційним протистоянням. Зокрема, це стосується забезпечення реалізації базового інформаційного процесу із такими типовими завданнями, як створення, поширення, зберігання та пошук інформаційних матеріалів (так званий контент). Безпосередньо в статті розглядаються такі мережеві інструменти, як таргетинг (із ключовими різновидами), контекстна реклама, методи оцінки ефективності за СТR та мобільний маркетинг (стільниковий зв’язок, месенджери). Представляються конкретні факти (у форматі прикладних кейсів) та розкриваються можливості їх практичного використання.Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній науковій практиці питання управління інформаційними процесами у соціальних онлайн-мережах, у межах проблематики інформаційних війн, аналізується в контексті використання типових інтернет-маркетингових інструментів.Представлені в статті результати наукового дослідження дають можливість готувати необхідні методологічні матеріали для здійснення навчання за профілем (у відповідних вишах та на спеціалізованих курсах), розробляти практичні рекомендації для профільних фахівців, а також здійснювати подальші наукові (прикладні та теоретичні) дослідження в цьому напрямку.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Посилання

1. Breckenridge, D.A. (2009), PR 2.0: new media, new audiences, new tools, Exmo, Moscow, 245 p.

2. Brogan, K., Smith, J. (2013), Formula of the effect. How to get real results in social networks, Mann, Ivanov and Farber, Moscow, 245 p.

3. Gallford, R., Green, C., Master, D. (2009), Advisor to whom they trust, Mann, Ivanov and Ferber, Moscow, 272 p.

4. Dalvort, M. (2010), “Social Networks: A Guide to Operations”, The Good Book, Moscow, 248 p.

5. Sernovits, E. (2012), Sarafan Marketing. How smart companies make you talk about yourself, Mann, Ivanov and Ferber, Moscow, 210 p.

6. Hyatt, M. (2013), Platform: How to become visible on the Internet, Mann, Ivanov and Farber, Moscow, 345 p.

7. Vainerchuk, G. (2012), Let me know. Economy of gratitude, Alpina Pablisher, Moscow, 296 p.

8. Kaplunov, D. (2012), Copywriting of mass defeat, Peter, St. Petersburg, 230 p.

9. Khalilov, D. (2013), Marketing in social networks, Man, Ivanov and Ferber, Moscow, 240 p.

10. Koshyk, A. (2011), Web Analytics 2.0 in Practice. Subtleties and best practices, Williams, Moscow, 528 p.

11. Kroll, A., (2010), Power Sh. Integrated Web Monitoring, Exmo, Moscow, 768 p.

12. Russell, J. (2013), Web analyst, Book on Demand, Moscow, 106 p.

13. Hassler, M. (2010), “Web analytics”, Exmo, Moscow, 432 p.

14. Wright, J. (2008), Blog Marketing: A New Revolutionary Way To Increase Sales, Enhance Brand Capacity, And Achieve Outstanding Outstanding Bets, Exmo, Moscow, 243 p.

15. Falls, J. (2012), Marketing in social media. Just about the main thing, Mann, Ivanov and Ferber, Moscow, 336 p.

16. Schaefer M. (2013), Marketing on Twitter, Mann, Ivanov and Ferber, Moscow, 345 p.

17. Ermolova N. (2014), Promotion of business in social networks Facebook, Twitter, Google+, Alpina Publishers, Moscow, 358 p.

18. “Targeting”, Presence: Nonology, available at: https://netology.ru/glossariy/targeting (accessed: 20.05.2018)

19. “Contextual advertising”, Presence: Іgroup.com.ua, available at: http://igroup.com.ua/seo-articles/kontekstna-reklama/ (accessed: 20.05.2018).

20. Plethenchuk D. (2018), “Hybrid war: as a means of disinformation and influence and as a means of espionage”, Presence: Kul'Nyuz, available at: https://coolyanews.info/dmitro-pletenchuk-giibridna-viijna-yak-zasiib-deziinformaciiyi-ta-vplivu-ii-tak-samo-yak-zasiib-shpiionazhu.html (accessed: 19.05.2018).
Опубліковано
2018-11-19
Як цитувати цю статтю:
Kurban, O. (2018). Прикладні аспекти використання технологій інтернет-маркетингу в інформаційних конфліктах. Communications and Communicative Technologies, (18), 55-61. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291807