Журнал самвидаву «Пороги»: типологічні особливості, проблематика, жанри


Ключові слова: дисидентські комунікації, самвидав, жанрово-тематичний аналіз, журнал, альтернативна преса

Анотація

Для визначення поточних тенденцій самвидаву передбачено жанрово-тематичний аналіз журналу «Пороги». Типологічні особливості, проблематика, жанри розглядалися в процесі аналізу.Українська нелегальна преса, яка не мала чіткої періодичності та механізму розповсюдження, повідомляла про порушення прав людини на території Радянського Союзу, створення національно-визвольного руху та руху за захист громадських прав, а також, зокрема, про репресії творчої та академічної інтелігенції. Варто згадати, що серед самвидавної преси журнал «Пороги» мав тираж та розповсюджувався в 1988–1990 рр.Історичний досвід 1985–1991 рр., в часи «плюралізму думок», доводить ефективність великої кількості носіїв та каналів альтернативних джерел. Дисиденти як комунікатори, інтерпретатори дійсності, зокрема автори журналу «Пороги», змінювали ставлення громадян УРСР до офіційної влади, радянської ідеології та історії, поступово проводячи рефреймінг. На регіональному рівні часопис «Пороги» підіймав гострі проблеми, популяризував національну культуру та історію, тому його контент перейшов до публічної сфери. Автори та редакція журналу пропонували шляхи вирішення соціокультурних та політичних проблем країни, а також друкували дискусії, різні точки зору чи позиції з релігійних, соціальних, політичних питань. Збереження культурної, історичної, етнографічної спадщини, популяризація української мови, висвітлення проблеми міжконфесійних відносин були актуальними та суспільнозначущими темами. У статті було розглянуто та проаналізовано журналістські жанри часопису «Пороги». Серед них можна виділити статтю, есе, нарис, огляд, репортаж, коментар, фейлетон. Автори альтернативного каналу комунікації змінювали смисли, публікували замовчувану та заборонену владою інформацію, пропонували аудиторії альтернативний контент взагалі. Результати дослідження можна використовувати під час викладання курсу «Сучасна публіцистика».

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
старший викладач кафедри соціальних комунікацій

Посилання

1. Porohy. Literary-artistic and public-political magazine, Dnipropetrovsk, 1988–1990. Numbers 1–9: favorites (2009), Smoloskyp, Kyiv, 624 p.

2. Vasylyk, L.Y. (2010), Modern Worldview Publicistic Writings of Literary Periodicals in the Context of the Ukrainian Journalism History: Conceptual Sphere of National Identity, Chernivtsi, 415 p.

3. Dziomba, N. M. (2016), National worldview journalism of Ukrainian “Sixtiers” (conceptual basis, problematics and opinion forming role), PhD. diss. (Social communications), 27.00.04, Lviv, 257 p.

4. Zhelikhovska, N. S. (2008), Conceptual and thematic peculiarities of Ukrainian publicism of the second part of the 80-th of XX century (on the materials of the journalistic genre magazines “Kyiv” and “Vitchyzna”), Abstract of the PhD. Diss. (philology. sc.), 27.00.04? Kyiv, 18 p.

5. Zaretsky, O. (2008), Official and alternative discourses. 1950s–80s in Ukraine, Kyiv, 444 p.

6. Spanatiy, O.S. (2012), Ukrainian Samizdat of the 1960s – 80s: A segment of nonperiodic editions [Ukrainskyi samvydav 1960–80-kh rokiv: sehment neperiodychnykh vydan], PhD. diss. (Social communications), 27.00.05, Kyiv, 276 p.

7. Obertas, O.E. (2008), The Ukrainian samizdat of 1960-s: literary criticism and journalism, Smoloskyp, Kyiv, 300 p.
Опубліковано
2018-11-19
Як цитувати цю статтю:
Melnykova, O. (2018). Журнал самвидаву «Пороги»: типологічні особливості, проблематика, жанри. Communications and Communicative Technologies, (18), 62-67. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291808