Журналістика як синергетичний об’єкт


Ключові слова: синергетика, система, журналістика, фрактали, інформація, медіакартина світу

Анотація

Дану розвідку присвячено висвітленню новітніх мас-медійних трендів та конструктів у контексті синергетичної парадигми. Журналістику схарактеризовано як відкриту, нелінійну, нерівноважну, динамічну систему, здатну до самоорганізації. Ідентифіковано складники актуального синергетичного циклу означеної системи. Як поточну фазу розвитку названо стадію постжурналізму. Визначено найбільш характерні явища, що мають фрактальні властивості. З-поміж них названо партисипативну та аматорську журналістику. Прояви холістичного принципу у функціонуванні даної системи також простежено на рівні окремих чинників комунікації – адресанта, адресата, повідомлення, коду. Вказано на потужний вплив флуктуацій зовнішніх для журналістики систем. Як системний результат «роботи» означеної системи визначено медіакартину світу, котра інтегрує не лише інформаційні, а й псевдоінформаційні елементи, що наразі також входять у функціональне поле журналістського впливу. Вказано на трансформацію двоступеневої моделі комунікації, доповнення комунікаційної системи чинниками «бульбашкового фільтра», «агрегаторів контенту», розширення функціонально-рольової позиції адресанта. Зазначено, що посилення рівня ентропії у системі журналістики обумовлено недотриманням професійних стандартів, етичних норм, узвичаєних функціональних ролей з боку фракталів, що наразі лише починають формуватися усередині системи.З позиції синергетики розкрито явище медіатизації, що є наслідком самоорганізації системи журналістики при взаємодії із акторами зовнішнього середовища. Також виявлено методологічні особливості синергетичного підходу до вивчення журналістики. Серед них названо метафоризацію синергетичної термінології; дискретність у застосуванні синергетичної парадигми, що передбачає увиразнення одних закономірностей розвитку системи і нівелювання інших; реалізацію синергетичного підходу у спрощеному варіанті через аналіз об’єктів як сукупності властивостей систем.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації

Посилання

1. Prokhorov, E. P. (2011), Introduction to the Theory of Journalism, Aspekt Press, Moscow, 351 p.

2. Zvereva, E. A. (2011), “Postmodern Era Journalism: Research Vectors”, Sotsialno-ekonomicheskie Yavleniya i Protsessy [Socio-economic Phenomena and Processes], no. 10, pp. 265–270.

3. Svitich, L. G. (2016), “Studying Journalism in the Context of General Scientific Paradigms”, Voprosy Teorii i Praktiki Zhurnalistiki [Questions of the theory and practice of journalism], vol. 5, no. 4, pp. 546–561. DOI: 10.17150/2308-6203.2016.5(4).546-561.

4. Svitich, L.G. (2000), Journalism phenomenon, Ikar, Moscow, 252 p.

5. Petrova, E.I. (2005), “Media policy as the “order parameter” of the information society: a synergistic approach”, Vestnik Omskogo Universiteta [Omsk University Bulletin], no. 1, pp. 50–53.

6. Demina, I.N., Shkondin, M.V. (2016), “Synergetics and the theory of journalism: aspects of the study of the media system”, Voprosy Teorii i Praktiki Zhurnalistiki [Questions of the theory and practice of journalism], vol. 5, no. 1, pp. 14–28. DOI: 10.17150/2308-6203.2016.5(1).14-28.

7. Pucjata, I.S. (2018), “The Synergistic Interaction between the Host and the Guest in the Studio on the Example of a Political Talk Show”, available at: https://www.slideshare.net/ SocietyforCulturalan/science-and-education-a-new-dimension-humanities-and-social-science-issue-169 (accessed 21 February 2019).

8. Tytarenko, M. (2009), “New-age Journalism in the Context of Synergetics, or in Search of a Unique “Surplus”, available at: http://www.franko.lviv.ua/mediaeco/mereg_zmi/tytarenko_nadl.htm (accessed 21 February 2019 ).

9. Eskov, V.M. (2017), “Synergetics as the science of the complexity and complexity of synergetics”, Slozhnost. Razum. Postneklassika [Complexity. Mind. Post-not-classics], no. 4, pp. 75–84. DOI: 10.12737/article 5a1c05ca5025c8.59644039.

10. Knyazeva, E. N., Kurdyumov, S. P. (2002), The Foundations of Synergy. Modes with Aggravation, Self-organization, Tempo-worlds, Aleteyya, Moscow, 414 p.

11. Luman, N. (2005), Evolution, Logos, Moscow, 256 p.

12. Pariser, E. (2012), The filter bubble: what the internet іs hiding from you, Penguin Press, New York, 304 p.

13. Ghorsjka, K.O. (2016), Media Context of the Digital Age: Transformation and Functionality, D. Sc. diss. (social comm.), Taras Shevchenko Kyiv National University, 449 р.
Опубліковано
2019-05-05
Як цитувати цю статтю:
Butyrina, M. (2019). Журналістика як синергетичний об’єкт. Communications and Communicative Technologies, (19), 13-18. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291902