Медіарецепція ПР-діяльності у дискурсі британських та українських якісних видань: порівняльний аналіз


Ключові слова: зв’язки з громадськістю, контент-аналіз, нові медіа, репутація, стереотип, паблісіті

Анотація

Дану розвідку присвячено дослідженню актуальних змін, які відбуваються у галузі зв’язків із громадськістю. Актуальність роботи обумовлена тим, що у ній розглянуто основні світові тренди функціонування PR на сучасному етапі, даний досвід екстрапольовано на українські реалії. А з огляду на те, що для нашої країни визначальним наразі є процес інтеграції у світовий економічний та культурний простір, розвиток галузі зв’язків із громадськістю в усіх сферах діяльності країни та злагоджений механізм взаємодії із системою засобів масової інформації є пріоритетним. Визначено особливості розвитку зв’язків із громадськістю під впливом сучасних технологій та в умовах нових медіа, здійснено аналіз змін у професіограмі ПР-менеджера. Застосування методу контент-аналізу якісних британських та українських газет дозволило виявити найпоширеніші стереотипні уявлення про зв’язки із громадськістю як напрям та професію в Британії та в Україні. Новизна роботи полягає у застосуванні компаративістських практик, які, шляхом виокремлення стереотипів, дозволили продемонструвати відмінності у модальності медіарепрезентації іноземними та вітчизняними ЗМІ паблік рілейшнз як соціально-комунікаційної технології. Доведено, що медіарецепція професійної діяльності фахівця із зв’язків із громадськістю має здебільшого негативне забарвлення, що зумовлено прагматичними орієнтирами означеної галузі. Однак у британських ЗМІ наразі підвищується тенденція до зображення PR як «агента змін» передусім соціальних, підкреслено високий рівень напруженості роботи фахівців. Натомість в українських якісних ЗМІ зв’язки з громадськістю продовжують розглядатися як певна маніпулятивна технологія або лише інструмент паблісіті.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
аспірант кафедри масової та міжнародної комунікації

Посилання

L’Etang, J. (2013), “Public Relations: A Discipline in Transformation”, Sociology Compass, vol. 7, no. 10, pp. 799–817.

2. Gawronski, S. (2016), “The World of Journalism – The World of Public Relations. Assessment of Changes in Relations between Journalists and PR Managers in Poland”, Social Communication, vol. 1, pp. 6–12. DOI: 10.1515/sc-2016-0001.

3. Fawkes, J. (2018), “The Evolution of Public Relations Research – an Overview”, Communication&Society, vol. 31, no. 4, pp. 159–171. DOI: 10.15581/003.31.4.159-171.

4. Aronczyk, M., Edwards L. & Kantola A. (2017), “Apprehending Public Relations as a Promotional Industry”, Public Relations Inquiry, vol. 6, no. 2, pp. 139–155. DOI: 10.1177/2046147X17706411.

5. Zamani, E. D., Giaglis, G. M. & Kasimati A.E., (2015), “Public Relations Crisis and Social Media: An Investigation into Extant and Prospective Consumers` Perceptions through the Lens of Attribution Theory, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, vol. 10, no. 2, pp. 33–52. DOI: 10.4067/S0718-18762015000200004.

6. Fitch, K. (2010), “The New Frontier: Singaporean and Malaysian Public Relations Practitioners` Perceptions of New Media”, Asia Pacific Public Relations Journal, vol. 10, pp. 17–33.

7. Muchena, E. (2017), “An Existential Phenomenological Analysis of Public Relations practice as a Strategic Management Function in Selected Organisations in Harare (Zimbabwe)”, IOSR Journal of Humanities and Social Science, vol. 22, no. 6, pp. 58–65. DOI: 10.9790/0837-2206015865.
Опубліковано
2019-05-05
Як цитувати цю статтю:
Garkavenko, Y. (2019). Медіарецепція ПР-діяльності у дискурсі британських та українських якісних видань: порівняльний аналіз. Communications and Communicative Technologies, (19), 26-31. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291904