Кількісні методи вивчення потреб та поведінки споживачів у контексті сучасних маркетингових комунікацій


  • M. Demchenko Дніпровський національний університет імені О. Гончара https://orcid.org/0000-0002-6219-2250
Ключові слова: маркетинг, комунікація, споживач, реклама, потреби, маркетингові дослідження

Анотація

Визначаються фактори, наслідком яких стали не тільки зміни базових вимог споживачів до товарів, зміна їхніх переваг і очікувань, а й зміна їхніх ціннісних орієнтацій. Сьогодні споживач має можливість не тільки широкого вибору товару на полиці, місця його покупки, зручного каналу комунікації, а й способу життя. Розвиток цифрових технологій привів до зниження залежності і фізичної прихильності споживача до місця роботи, місця проживання або до каналу комунікації. Для успішної маркетингової стратегії бізнесу необхідно оперативно і достовірно виявляти ці зміни, аналізувати їх і на основі аналізу формувати свою маркетингову стратегію як в частині асортиментної політики, так і в частині маркетингової комунікації. На прикладі інструментальних споживчих досліджень, що проводилися відомими брендами сегмента FMCG, аналізуються методики вивчення поведінки споживача, переваги, які він віддає тим чи іншим товарам, та можливості цілеспрямованого впливу на прийняття ним відповідних рішень. Виявляються проблеми з достовірністю даних, отриманих традиційними методами кількісних досліджень. Оскільки сучасні методи гранично спрощені, вони часто не враховують особливості менталітету споживачів конкретного регіону, їх поведінкових і ціннісних установок, які обумовлюють їх відповіді при опитуваннях. Навіть при індивідуальному підході до розробки анкети, що враховує особливості респондентів, немає гарантій в достовірності отриманих даних. Але ж на основі цих даних приймаються управлінські рішення, розробляються маркетингові стратегії. Подібні похибки, характерні для традиційних методів досліджень, змушують шукати альтернативні рішення. Такою альтернативою може стати Big Data – інструмент, що вже показав себе як ефективна технологія соціологічних досліджень під час президентської кампанії Трампа в США і Brexit у Великобританії.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

Посилання

1. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (1998), Basics of Marketing, Dom Viliams, Kiev, Moskva, St. Piterburg, 1056 p.

2. Lamben, J.-J. (1996), Strategic marketing. European perspective, Nauka, St. Piterburg, 589 p.

3. Neklessa, A.I. (2005), People of Air, or Who builds the world?, available at: https://www.interlos.org/books/ludi_vozd. htm (accessed 09 September 2018).

4. Koptev, S., Clark, N., Tkachev, V. et al. (2003), Human Marketing, Media Industry, Moscow, 184 p.

5. Kitchen, P. J., Burgmann, I. (2015), “Іntegrated marketing communication: making it work at a strategic level”, Journal of Business Strategy, vol. 36, issue 4, pp. 34–39. DOI: 10.1108/JBS-05-2014-0052.

6. Ots, M., Nyilasy, G. (2015), “Integrated Marketing Communications (IMC): Why Does It Fail? An Analysis of Practitioner Mental Models Exposes Barriers of IMC Implementation”, Journal jf Advertising, vol. 55, no. 4, pp. 132–145. DOI: 10.2501/JAR-55-2-132-145.

7. Hanssens, D. M., Pauwels, K. H. (2016), “Demonstrating the Value of Marketing”, Journal of Marketing, vol. 80, issue 6, pp. 173–190. DOI: 10.1509/jm.15.0417.

8. Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, MA: Harvard Business School, Boston.

9. Rossiter, J. R., Percy, L. (2002), Advertising communication & promotion management, Akademicheskiy proekt, St. Piterburg, 192 p.

10. Buzzell, R.D. (1964), “Predicting short-term changes in market share as a function of advertising strategy”, Jornal of Marketing Research, vol. 1, issue 3, pp. 27–31.

11. Blakeman, R. (2018), Integrated marketing communication: creative strategy from idea to implementation, Rowman & Littlefield, 368 р.

12. Luxton, S., Reid, M., Mavondo, F. (2015), “Integrated Marketing Communication Capability and Brand Performance”, Journal of Advertising, vol. 44, issue 1, pp. 37–46. DOI: 10.1080/00913367.2014.934938.

13. Kilgour, M., Sasser, S. L., Larke, R. (2015), "The social media transformation process: curating content into strategy”, Corporate Communications: An International Journal, vol. 20, issue 3, pp. 326–343. DOI: 10.1108/CCIJ-07-2014-0046.

14. Payne, E. M., Peltier, J. W., Barger, V. A. (2017), "Omni-channel marketing, integrated marketing communications and consumer engagement: A research agenda”, Journal of Research in Interactive Marketing, vol. 11, іssue 2, pp. 85–197. DOI: 10.1108/JRIM-08-2016-0091.

15. Habibi, F., Hamilton, C. A., Valos, M. J., Callaghan, M. (2015), "E-marketing orientation and social media implementation in B2B marketing", European Business Review, vol. 27, issue 6, pp. 638–655. DOI: 10.1108/EBR-03-2015-0026.

16. Reichheld, F. F. (2003), One Number You Need to Grow, Harvard Business Review, Boston, 237 p.

17. Reichheld, F. F. (2007), The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth, Harvard Business Review, Boston, 186 p.

18. Verizhnikov, A. (2009), “Features of marketing research, or Freud Research”, available at: URL: http://www.e-xecutive.ru/management/marketing (accessed 09 September 2018).
Опубліковано
2019-05-05
Як цитувати цю статтю:
Demchenko, M. (2019). Кількісні методи вивчення потреб та поведінки споживачів у контексті сучасних маркетингових комунікацій. Communications and Communicative Technologies, (19), 41-47. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291906