Редактор у традиційних та онлайн-медіа


  • O. Terkhanova Дніпровський національний університет імені О. Гончара http://orcid.org/0000-0003-0888-4894
Ключові слова: мережеві медіа, традиційні медіа, функціональні обов’язки редактора, компетенція редактора

Анотація

Розглянуто функції редактора у традиційних та мережевих медіа. У посадових обов’язках редакторів, які у них працюють, є багато спільного та відмінного.В онлайн- і традиційних ЗМІ редактор, як відомо, здійснює керівництво усіма редакційними процесами: вивчає потреби споживача інформації, відповідно до них вибудовує порядок денний та загальну політику видання. Крім того, редактор здійснює підготовку матеріалів до оприлюднення, дає авторам рекомендації щодо покращення концептуального та мовного аспектів статей; стежить за відповідністю матеріалів нормативним вимогам, формату видання, його ідеологічній спрямованості тощо.Як і у традиційній, так і в онлайновій редакціях редактор за першоджерелами перевіряє правильність написання наведених цифрових даних і цитат, написання та вживання науково-технічних термінів, імен, одиниць виміру, відповідність символів, визначає форму подачі матеріалу, тобто у будь-якому медіа редактор є помічником автора.Редактори традиційних та мережевих медіа відповідають за вчасне надання інформації, дотримання графіка виходу номера у світ, здійснюють координацію дій усіх співробітників. Фактаж, композиція та манера викладу також є предметом пильної уваги редактора.Проте перехід до онлайн-формату висунув до всіх співробітників масово-комунікативної діяльності додаткові вимоги. Коло обов’язків редактора мережевого медіаресурсу значно розширилося: тепер контент має оновлюватися цілодобово і щоденно, причому відповідне оновлення має бути орієнтованим на запити аудиторії.Транспрофесіоналізм редактора онлайн-медіа став звичним явищем – такий фахівець володіє знаннями та навичками, які в традиційних медіа були притаманні журналістам та менеджерам. З огляду на те, що веб-ресурси увібрали у себе характеристики різних медіаформатів, редакторові доводиться мислити категоріями гіпертекстуальності, надоперативності, мультимедійності, враховувати індивідуальні запити користувачів.Наведені чинники висувають нові вимоги і до підготовки сучасних редакторських кадрів у профільних вишах.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації

Посилання

1. Potiatinnik, B. (2010), Internet-journalism, PAIS, Lviv, 246 p.

2. Craig, R. (2007), Internet journalism: work of journalist and editor in new media, Publishing House "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv, 324 p.

3. Amzin, A. (2009), “News Internet-journalism”, available at: http://www.newsman.tsu.ru/wp-content/uploads/2014/02/NIJ-2-20131006.pdf (accessed 22 Marсh 2019).

4. Blinova, N. (2017), “The Specificity of Editing of the Convergent Media”, Derghava ta Regioni. Naukovo-virobnichij ghurnal. Seriia: Sotsialni Communicatsii [State and regions. Scientific and production magazine. Series: Social Communications], vol. 1(26), pp. 122–126.

5. Nazarenko, O. (2018), “Editorial work of Internet resources (on the example of the web-site "Chitomo")”, Ukraijns’kij smisl: naukovij zbirnik [Ukrainian sense: scientific collection], Lira, Dnipro, pp. 228–234.

6. Nazarenko, O. (2018), “The quality of the text content of the culinary site (on the example, the resource http: // cookery.com.ua)”, Derghava ta Regioni. Naukovo-virobnichij ghurnal. Seriia: Sotsialni Communicatsii [State and regions. Scientific and production magazine. Series: Social Communications], vol. 3(35), pp. 69–74.

7. Nazarenko, O. (2018), “The quality of the text content of the site is useful tips (for example, the resource http://poradumo.pp.ua)”, Derghava ta Regioni. Naukovo-virobnichij ghurnal. Seriia: Sotsialni Communicatsii [State and regions. Scientific and production magazine. Series: Social Communications], vol. 4(36), pp. 79–82.

8. Brogaard, J., Engelberg J., Christopher, A. Parsons (2014), “Networks and productivity: Causal evidence from editor rotations”. Journal of Financial Economics, vol. 111, issue 1, рр. 251–270. DOI: 10.1016/j.jfineco.2013.10.006 .

9. Clandinin, J., Hamilton, M. L. (2011), “Shifting the work of editors”. Teaching and Teacher Education, vol. 27, issue 5, рp. 811. DOI: 10.1016/j.tate.2011.03.006.

10. Izquierdo, C. C., Pinto, J. R., Josе-Cabezudo, R. S. (2018), “Latent communities of digital publications: The role of editors, followers, and advertisers”. Telematics and Informatics, vol. 35, issue 5, рр. 1176–1189. DOI: 10.1016/j.tele.2018.02.001.

11. Jaime, A. Teixeira da Silva (2018), “The ethics of peer and editorial requests for self-citation of their work and journal”. Medical Journal Armed Forces India, vol. 73, issue 2, рр. 181–183. DOI: 10.1016/j.mjafi.2016.11.008.

12. Hall, J., Edwin van Teijlingen, Hundley, V. (2015). “The journal editor: Friend or foe?” Women and Birth, vol. 28, issue 2, рp. e26-e29. DOI: 10.1016/j.wombi.2015.01.008.

13. Quinn, S., Lamble, S. (2008), “How the Internet Is Changing Journalism, and How It Affects You”, in: Online Newsgathering. Research and Reporting for Journalism, рр. 1–14. DOI: 10.1016/B978-0-240-80851-2.50003-5.

14. Melnyk, O. (2014), “9 main trends of content for blogs and media that master Uanet”, available at: https://www.imena.ua/blog/media-trends (accessed 22 Marсh 2019).

15. Orlova, D. (2012), “Online news supersedes traditional, but space for competition is still a lot”, available at: https://ua.ejo-online.eu/561/tsyfrovi-media/онлайн-новини-витісняють-традиційні (accessed 22 Marсh 2019).

16. Tymoshik, M. (2006), Book for author, editor, publisher, Nasha kultura i nauka, Kyiv, 560 p.

17. Frolova, V. (2015), “About the changing role of the editor in the era of updating Internet communications”, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/o-menyayuscheysya-roli-redaktora-v-epohu-obnovleniya-internet-kommunikatsii (accessed 22 Marсh 2019).

18. Babkina, E. (2015), “Project activity of the editor of the Internet media: from creation of the concept to the communication strategy (on the example of the author's online edition "Cookiebooks")”, Uchenie zametki TOGU [Scientific notes of TOGU], vol.2, pp. 166–170.

19. Oriuelа, X. (2017), “10 new paradigms of media communications in the era of digital technologies”, available at: https://medium.com/lifehacker-ru/the-10-new-paradigms-of-communication-in-the-digital-age-rus-13476afd7cb7 (accessed 22 Marсh 2019).

20. Samulyak, O. (2011), “Deterministic features of network media”, Visnik Lvivs’kogo Universitetu [Visnyk of Lviv University], vol. 34, pp. 237–241.

21. Malinka, V. (2017), “Editor-in-chief of Texty.org Roman Kulchinsky: Data journalism is also looking for stories”, available at: http://ms.detector.media/mediaprosvita/how_to/ golovniy_redaktor_textyorg_roman_kulchinskiy_zhurnalistika_danikh_tezh_shukae_istorii (accessed 22 Marсh 2019).

22. Nedo, A. (2016) “Specificity of Internet journalism in modern society”, Ukraijns’kij naukovij ghurnal ‘Osvita regionu’ [Ukrainian scientific magazine "Education of the region"], vol. 2, pp. 88–91.

23. Dmitriv, L. (2014), “The quality of the text content of the site in terms of the editor”, Visnik Knighkovoij palati [Bulletin of the Book Chamber], vol. 9, pp. 1–3.

24. Zakharchenko, A. (2014), Internet-media, Publisher Marchenko, Kyiv, 198 p.
Опубліковано
2019-05-05
Як цитувати цю статтю:
Terkhanova, O. (2019). Редактор у традиційних та онлайн-медіа. Communications and Communicative Technologies, (19), 76-83. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291911