Літературні ремінісценції у текстах ЗМК як засіб популяризації читання


  • V. Khmil-Chupryna Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-2466-5352
Ключові слова: популяризація читання, засоби масової комунікації, літературні ремінісценції, журналістський текст, література

Анотація

Метою статті є аналіз такого різновиду формування інтересу до читання засобами ЗМІ, як літературні ремінісценції, тобто згадування феноменів художньої літератури у журналістських матеріалах, який сприяє поширенню в суспільстві позитивної думки про цей вид діяльності, залученню до нього представників різноманітних вікових категорій, особливо молоді, орієнтованої нині переважно на спілкування у віртуальному середовищі. Виокремлено наступні типи: згадка про літературний твір, персонажів або цитування тексту художнього твору. Проведено розмежування цього способу пропагування читання та журналістських текстів, які присвячені літературним явищам (матеріалів про письменників, твори, ювілейні заходи тощо). Мова йде саме про використання алюзії і ремінісценції, які розраховані на спільні (журналіста та аудиторії) фонові знання з художньої літератури. Простежено кореляцію літературних ремінісценцій з жанрами, зокрема, зазначається, що найбільш часто такий прийом зустрічається у художньо-публіцистичних жанрах журналістики, зокрема в есе, нарисах, блогах, авторських колонках. Згадування письменників, відомих персонажів чи використання фрагментів літературних творів пов’язане з функціональними особливостями цих журналістських жанрів. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що літературні ремінісценції в журналістських текстах вперше досліджені в аспекті популяризації читання. У процесі дослідження, окрім загальнонаукових методів, використовувалися описовий і компаративний методи. Матеріалом для дослідження стали тексти українських інтернет-ЗМІ. Результати дослідження можуть доповнити навчальні курси «Теорія та історія журналістики», «Масова комунікація та інформація», «Практична стилістика», «Публіцистика», «Теорія соціальних комунікацій» у аспекті ролі засобів масової інформації у популяризації читання.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
викладач кафедри філології та видавничої справи

Посилання

1. "The Concept of the State Target Program for Support and Development of Reading for the Period (until 2015) No 1228-p" (2009), Uriadovy Courier [Government Courier], 28 October, p. 18.

2. Teremko, V. (2011), "Reading as a Strategic Issue in the Publishing Sphere", Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka [Notes of the Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk], no. 3, pp. 153–173.

3. "Promoting reading and engaging readers: modern approaches and opportunities" (2014), available at http://lib.kherson.ua/prosuvannya-chitannya-ta-zaluchennya-chitachiv-suchasni-pidhodi-i-mozhlivosti.htm (accessed 14 November 2018).

4. Antonik, O. V. (1995), "Culture of reading as a problem of pedagogical book science", in Polygraphy and publishing: scientific and technical collection, Lviv, pp. 126–130.

5. Bessarab, A.O. (2013), "The Role of Ukrainian Media Holdings in the Popularization of Reading", Derzhava ta rehiony. Seriia: Sotsialni komunikatsii [State and Regions. Series: Social Communications[, no. 3–4, pp. 56–61.

6. Vulehzhanina, T. (2011), "Reading as a Modern Problem of the World Level", Bibliotechna planeta [The Library Planet], no. 4, pp. 4–6.

7. Bondarenko, S. (2015), "The formation of the "modern reader" (1789–1989): the domestic context", Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber], no. 10, pp. 41–43.

8. Bulakh, T. (2016), "Measures to promote reading: a general characteristic", Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber], no. 2, pp. 46–48.

9. Bolkunov, A.N. (2011), "Fiction in periodicals: the experience of systematization", Yzvestyia Saratovskoho unyversyteta. Seryia Fylolohyia. Zhurnalystyka [News of Saratov University. Philology series. Journalism], no. 2, pp. 82–88.

10. Zrazhevska, N. "Intertextual paradigm of journalistic text", available at http://journlib.univ.kiev.ua/index. php?act=article&article=2135 (accessed 15 November 2018).

11. Vorontsova, Yu. A. (2003), "Functions of reminiscences in the texts of the media", Russkoe slovo: diahronicheskiy i sinhronicheskiy aspektyi. Materialyi mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Russian word: diachronic and synchronic aspects", Proceedings of the international scientific conference], pp. 43–45.

12. Bulakh, M.B. (2012), "Allusions and reminiscences in modern Ukrainian mass-media texts", Aktualni problemy ukrayinskoyi lingvistiky: teoriya i praktika [Actual problems of Ukrainian linguistics: theory and practice], vol. 24, pp. 140–148.

13. Masimova, L. H. (2012), "Intertextuality as a feature of modern media text (on the example of the analysis of publications of the newspaper "Day")", Masova komunikatsiia: istoriia, sohodennia, perspektyvy [Mass communication: history, present, perspectives], no. 1, pp. 104–107.
Опубліковано
2019-05-05
Як цитувати цю статтю:
Khmil-Chupryna, V. (2019). Літературні ремінісценції у текстах ЗМК як засіб популяризації читання. Communications and Communicative Technologies, (19), 84-89. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291912