Компетентнісний підхід у журналістській освіті: західний досвід та вітчизняна практика


  • M. Butyrina Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-2361-1483
Ключові слова: журналістська освіта; компетенція; компетентнісний підхід; мас-медіа

Анотація

У статті представлено компетентнісний підхід до журналістської освіти в умовах трансформації журналістського фаху. Дигіталізація медіагалузі, конвергенція функцій та завдань у царині комунікативних професій, посилення медіавпливів та медіаефектів спричинили потребу ревізії журналістської освіти. Звернення до компетенції як до засадничого поняття теорії освіти дозволило актуалізувати той набір знань, вмінь, професійних якостей та цінностей, що складають базову модель журналістської професії. Відповідно до класичної моделі З. Вайшенберга, журналістська компетентність як цільова функція журналістської освіти має складну архітектоніку і інтегрує чотири складники: фахову компетенцію, комунікаційну компетенцію, спеціальні/галузеві знання та соціальну орієнтованість. Кожна зі стрижневих компетенцій під впливом нових умов реалізації фаху трансформується, змінюється їх питома вага. Так, інструментальні навички зазнають змін під впливом партисипативних журналістських моделей. Журналістика співучасті потребує зовсім іншого алгоритму контентовиробництва. Вона передбачає навички верифікації інформації, взаємодії з дописувачами-аматорами та можновладцями, які залучаються до розв’язання проблем різної масштабності та спрямування, спілкування з активною аудиторією, що обумовлюється посиленням чинника зворотного зв’язку у комунікації. Водночас більшої ваги набуває знаннєвий сегмент журналістської компетентності у зв’язку із виникненням цілого блоку медіаорієнтованих дисциплін: медіапсихології, медіаекономіки, медіаправа тощо. Посилюється аналітична складова журналістського фаху, спричинена новими інформаційними запитами і потребами суспільства. Актуалізується потреба у медіамаркетингових знаннях, що набувають нового змісту та орієнтирів унаслідок переходу медіа на цифрову платформу. Вагомим складником компетентнісної моделі стають також проактивні компетенції, що дозволяють журналістам безперервно адаптуватися до змін у медіагалузі.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
Доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації

Посилання

1. Demchenko, V. D. (2008) “Journalism education in the information society”, Scientific Notes of the Taurida National V. I. Vernadsky University. Series: Philology. Social Communications, 21(1), pp. 314–319. Available at: https://cyberleninka.ru/article/ n/zhurnalistska-osvita-v-umovah-informatsiynogo-suspilstva/viewer (Accessed: 14 November 2019).

2. Rizun, V. (2006) “The idea of journalism education within the context of discourse about the university”, Scientific Notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Philology, 19 (58), pp. 335–344. Available at: http://journlib.univ.kiev.ua/Articles/ ideya.pdf (Accessed: 14 November 2019)

3. Kvit, S. (2006) “The problems faced by journalism education in modern Ukraine”, Magisterium. Journalism, 22, pp. 4–8. Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/ handle/123456789/ 14261/Kvit_Problemy_zhurnalistskoi_osvity_v_suchasnii_Ukraini.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed: 14 November 2019).

4. Nosova, B.M. (2019) “Journalistic education in the conditions of decentralized management in Ukraine”, Topical Issues of Media Space: materials of conference, рр. 58–62. Kyiv: Institute of Journalism, 18 April.

5. Maryina, L. (2018) “The new methodology of modern journalism education: performativity”, Visnyk of the Lviv University. Series Journalism, (43), рр. 268–272. doi: 10.30970/vjo.2018.43.8359.

6. Sheremeta, N. (2018) “Formation of language and communicative competences of students-journalists in the process of implementation of competently oriented education”, Teacher education: theory and practice, 2(25), рр.257–263. doi: 10.32626/2309-9763.2018-25-2.257-263.

7. Khomenko-Semenova, L. (2016) “Formation of professional journalists a future under university study”, Proceedings of the National Aviation University. Series: Pedagogy, Psychology, (9), рр. 182–187. doi: 10.18372/2411-264X.9.12430.

8. Khubetsova, Z.F., Korkonosenko, S.G., & Blokhin, I.N. (2015) “Journalistic Education: Conceptualization and Media Competences”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3), рр. 107–114. doi: 10.5901/mjss.2015.v6n3s3p107.

9. Law of Ukraine «On Higher Education» (Revision on 18.12.2019). Legislation of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?lang=uk (Accessed: 24 December 2019).

10. Nowak, E. (2007) Quality model for training journalists. Competencies, training paths, didactics. Dissertation (Dr. phil.) In Journalism. University of Dortmund. Available at: https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/24721/2/ Dissertation.pdf (Accessed: 14 November 2019).

11. Röben, B. (2016) “Still up to date? Menschen machen Medien”. 20.12.2016. Available at: https://mmm.verdi.de/ beruf/noch-zeitgemaess-36783 (Accessed: 14 November 2019).

12. Ministry of Education and Science of Ukraine (2019) Order “On approval of the higher education standard in specialty 061 Journalism for the first (bachelor) level of higher education” (from 20.06.19). Available at: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/ u284/061_zhurnalistika_bakalavr.pdf (Accessed: 24 December 2019).

13. Waters, R.D., Tindall, N.T.J. & Morton, T.S. (2010) “Media catching and the journalist — public relations practitioner relationship: How social media are changing the practice of media relations”, Journal of Public Relations Research, 22(3), рр. 241–264.
Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати цю статтю:
Butyrina, M. (2020). Компетентнісний підхід у журналістській освіті: західний досвід та вітчизняна практика. Communications and Communicative Technologies, (20), 13-18. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292002