Освітні вектори у сфері видавничої справи та редагування


  • N. Pidmohylna Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-4044-981X
  • О. Terhanova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0003-0888-4894
Ключові слова: видавнича справа та редагування; освітній процес; навчальна практика; самостійна робота студентів; видання; «Видавнича справа Придніпров’я в іменах: історія та сучасність»

Анотація

У статті здійснено спробу проаналізувати організацію та результати проведення навчальної практики, що є важливою складовою у процесі підготовки майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування, для студентів, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Європейська спрямованість освіти в Україні передбачає не лише приведення до єдиного стандарту освітніх програм, а й належну професійну підготовку спеціалістів, які могли б згодом реалізувати набуті знання та навички у будь-якій європейській країні. Попри існуючі відмінності в технічному оснащенні видавничих підприємств у Європі та в Україні, особливо розташованих в провінції, є певний комплекс знань та умінь, які дозволять майбутнім фахівцям у сфері видавничої справи адаптуватися до новітнього друкарського устаткування, зреалізувати набуті навички у подальшій практичній роботі.Викладачі, які працюють на факультеті систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, докладають чималі зусилля для того, щоб подати студентам об’ємні знання як про історію соціальних комунікацій – причому не лише в межах української парадигми, а й світової, – так і про сучасні тенденції розвитку засобів мас-медіа, включаючи всі їхні форми та виявлення.У фокусі уваги викладачів знаходиться і такий важливий елемент освітнього процесу, як практика студентів, яку можна визначити як одну з форм або один із методів навчання, орієнтованих не лише на засвоєння певної суми знань, а й на здобуття відповідних умінь та навичок. Саме питання організації та результатів практичної підготовки майбутніх спеціалістів ми спробуємо актуалізувати у пропонованій роботі. Як приклад реалізації навчально-методичних пошуків в організації навчального процесу та заохочення студентів до самостійної роботи у царині видавничої справи, її історії та розвитку в Україні розглядається бібліографічний словник-довідник «Видавнича справа Придніпров’я в іменах: історія та сучасність», укладений викладачами факультету разом зі студентами за результатами проходження навчальної практики.Зазвичай знання з історії видавничої справи студенти одержують в університетських аудиторіях та студіюючи відповідні вишівські підручники, але зміст підручників формує загальне уявлення про розвиток видавництв та друкарень на різних історичних етапах, і ці знання залишаються у теоретичному підґрунті професії, тобто інформацією зі спеціальної навчальної літератури. Зовсім інша справа, коли студенти збирають матеріали з історії видавництв, видань та видавців, яка стосується того регіону, в якому вони живуть. Власноручно зібрана та впорядкована інформація міцно закарбовується у пам’яті, а також суттєво розширює уявлення про культурні та історичні процеси, що відбувалися в одній з українських культурних провінцій – на Придніпров’ї.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографії авторів

Місце роботи автора
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації
Місце роботи автора
 Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації

Посилання

1. Dubaseniuk, O. (2011) Implementation of educational innovations in the higher education system: problems, experience, prospects: monograph. Zhytomyr: Publisher of Zhytomyr Ivan Franko State University.

2. Musselin, C. (2005) “Change or Continuity in Higher Education Governance?” In: Bleiklie I., Henkel M. (eds.) Governing Knowledge. Higher Education Dynamics, 9, рр. 65–79. Dordrecht: Springer. doi: 10.1007/1-4020-3504-7_5.

3. Vitvitska, S. (2006) Fundamentals of higher education pedagogy: a textbook on the modular-rating system of education for master’s students. Kyiv: Center for Educational Literature.

4. Afanasiev, V., Ponomarenko, М. (eds.) (2008) Regulations on the organization of the educational process in the credit-modular system of training specialists. Kharkiv: Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics.

5. Kuzminsky, A. (2005) Pedagogy of the Higher School: a Textbook. Kyiv: Knowledge.

6. Schulze-Cleven, T. & Olson, J.R. (2017) “Worlds of higher education transformed: toward varieties of academic capitalism”, Higher Education, 73 (6), рр. 813–831. doi: 10.1007/s10734-017-0123-3.

7. Nagayev, V. (2007) Teaching Methods in Higher Education: a Textbook. Kyiv: Center for Educational Literature.

8. Nikolaenko, S. (2006) “The quality of higher education in Ukraine: a look into the future”, The World of Finance, 3 (8), рр. 7–22.

9. Ortinsky, V. (2007) Pedagogics of higher education: a Textbook. Kyiv: Center for Educational Literature.

10. Dotsenko, K. (2012) Practice in the Professional Formation of Students of the Faculty of Journalism: A Study Guide for the Full-time and Part-time Departments of the Faculty of Journalism (specialty “Journalism”). Zaporozhye: Zaporizhzhya National University.

11. Coleman, J. (2014) “How to get published in English: Advice from the outgoing Editor-in-Chief”, System, 42, pp. 404-411. doi: 10.1016/j.system.2014.01.004.

12. Marsh, L. (2004) “The econometrics of higher education: editor’s view. Journal of Econometrics. 121 (1–2), pp. 1–18. doi: 10.1016/j.jeconom.2003.10.007.

13. Meyers, M., Rios, D. (eds.) (2012) Women in Higher Education: The fight for equity. Hampton University Press.

14. Franssen, T., Kuipers, G. (2013) “Coping with uncertainty, abundance and strife: Decision-making processes of Dutch acquisition editors in the global market for translations”, Poetics, 41(1), pp. 48–74. doi: 10.1016/j.poetic.2012.11.001.

15. Stewart, D. W., Ladik, D. M. (2019) How to Get Published in the Best Marketing Journals. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing Ltd.

16. Terry, A. (2001) “Continuing Education in the Scholarly Continuum: Back to School with Publishers, Librarians, and Vendors”, Serials Review, 27 (3–4), pp. 62-78. doi: 10.1016/S0098-7913(01)00144-7.

17. Kazak, I. (ed.) (2018) Theory and Methods of Teaching in Higher Education. Kyiv: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.

18. Kaplinsky, V. (2015) Teaching Methods in Higher School. Vinnytsia: TOV «Niland LTD».

19. Platonov, K. (1986) Structure and development of personality. Moscow: Science.

20. Kutsenko, L., Terhanova O. (2018) Prydniprov’ya Publishing House in Names: History and Present. Dnipro: Adverta.

21. Milchin, A. (2002) Culture of the publication, or How not to do books: Practical. Moscow: Logos.

22. Sava, V. (2000) Fundamentals of the book creation technique. Lviv: Kamenyar.

23. Timoshik, M. (2006) Book for author, editor, publisher. Kyiv: Our culture and science.

24. Fedotova, О. (ed.) (1996) Publishing in Ukraine: 1991–1996: State Bibliography pointer. Kyiv: Book Chamber.
Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати цю статтю:
Pidmohylna, N., & TerhanovaО. (2020). Освітні вектори у сфері видавничої справи та редагування. Communications and Communicative Technologies, (20), 67-72. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292010