Асоціативне поле концепту «інформаційна безпека» у дискурсі медіа-психологічної освіти студентів-журналістів


  • O. Rosinska Інститут журналістики Київського університету ім. Б.Грінченка https://orcid.org/0000-0003-4460-0668
Ключові слова: асоціативне поле; інформація, інформаційна безпека; інформаційне суспільство

Анотація

У статті представлено результати дослідження асоціативного поля концепту «інформаційна безпека». Теоретико-методологічною основою роботи стали новітні підходи до інформаційної безпеки як складової психологічної та інформаційної захищеності суспільства. Метою дослідження є виявлення асоціативного поля концепту «інформаційна безпека» за даними асоціативного експерименту з бакалаврами освітніх програм «Журналістика», «Міжнародна журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Видавнича справа та редагування», діяльність яких безпосередньо пов’язана з інформаційною сферою.Аналіз концепту «інформаційна безпека» як такого, що формується у свідомості споживача інформації через певне усвідомлення інформаційної та особистісної захищеності в площині соціальних комунікацій у мережі Інтернет, а також такого, що презентує мовну картину світу індивіда в інформаційну епоху, здійснювався на міждисциплінарному рівні.Зокрема, у дослідженні подано аналіз асоціативного поля концепту «інформаційна безпека» відповідно до отриманих логічних і граматичних реакцій ста вісімнадцяти респондентів. Аналіз за логічним компонентом виявив сім тематичних груп асоціацій: сфера захисту особистої інформації; сфера засобів масової інформації / соціальних мереж; сфера технологій; сфера державної інформаційної безпеки; соціальна сфера; психологічна захищеність; сфера захисту авторської інформації.Важливість поняття «інформаційна безпека» для цілої низки сфер інформаційної діяльності зумовлюється подальшим розвитком інформаційних технологій та технічних засобів обробки та захисту інформації, тому незаперечною є перспектива подальшого дослідження поняття в контексті виявлення рівня усвідомлення інформаційної безпеки як підґрунтя інформаційного та особистісного комфорту, а також для вивчення специфіки кореляції асоціативних полів концептів «інформаційна безпека», «інформаційна культура», «інформаційний комфорт», «інформаційний дискомфорт» тощо.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
Кандидат філологічних наук, доцент, заступник директора Інституту журналістики

Посилання

1. Peleshchyshyn, A.M., Korzh, R.O., & Yarka U.B. (2012) “Protecting the information form of the university from purposeful in all modern Internet”, Western information, 3, рр. 87–93.

2. Prodaniuk, R.I. (2018) “Information ecological as a key condition for information security: the sociological aspect”, Grani, 21(8). doi: 10.15421/1718998.

3. Gizun, A. & Griga, V. (2016) “Analysis of modern theories of information and psychological influences in the aspect of information confrontation”, Information security, 22(3), рр. 272–282. doi: 10.18372/2225-5036.22.11102.

4. Lisnevska, A.O. (2019) “Psychological safety of student youth in the context of news media perception”, Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences, (1), рр. 245–251. doi: 10.32999/ksu2312-3206/2019-1-41.

5. Cymbalyuk, B.C. (2004) Fundamentals of Information Law of Ukraine. Kyiv: Znannya.

6. Appari, A. & Johnson, M. E. (2010) “Information security and privacy in healthcare: current state of research”, Internet and Enterprise Management, 6(4), рр. 279–282.

7. Abdullah, A. H. (2009) “Threats of Online Social Networks”, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 9(11), рр. 288–293.

8. Saridakis, G., Benson, V. & Ezingeard, J.N. (2016) “Individual information security, user behaviour and cyber victimisation: An empirical study of social networking users”, Technological Forecasting and Social Change, 102, рр. 320–330.

9. Nagy, J. & Pecho, P. (2009) “Social Networks Security”, Third International Conference on Emerging Security Information, Systems and Tech nologies, рр.321–325. doi: 10.1109/SECURWARE.2009.56.

10. Khoroshko V. & Khokhlacheva Yu. (2016) “The information war. Media as a tool for informational influence on society. Part 1”. Information security, 22(3), рр. 283–288. doi: 10.18372/2225-5036.22.11104.

11. Yafonkin, A.O. & Shevchuk, V.A. (2017) “Information war against the state and information security of Ukraine”, The forum of the truth, 5, рр. 466–472. doi: 10.5281/zenodo.1206228.

12. Luzheczkyj, V.A., Dudatyev, A.V. (2017) “Conceptual model of information impact system”, Information security. Ukranian Scientific Juornal of Information Security, 23(1). doі: 10.18372/2225-5036.22.11099.

13. Gnatyuk, S. & Zhmurko, T. (2016) “Information-Psychological Security of Society in the Context of Information Warfare”, in: Rysiński J. (ed.) 21st century engineer, designing the future, monograph. Bielsko-Biała: Scientific Publishing House of the University of Technology and Humanities in Bielsko-Biała, рр. 321–341.

14. Chernadchuk, O.V. (2018) “Information security: the challenges of today”, Legal horizons, 13(26), pp. 79–85. doi: 10.21272/legalhorizons.2018.i13.p79.

15. Brzhevska, Z. et al. (2019) “Information wars: problems, threats and counteraction”, Cybersecurity: education, science, technology, 3(3), рр. 89–94. doi: 10.28925/2663-4023.2019.3.8896.

16. Manujlov, Y. & Kalynovskyj, Y. (2019) “Information sovereignty of Ukraine: current challenges and threats to the spiritual realm”, Bulletin of the National Law University Ya. Mudrogo. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 3(42), рр. 22–34. doi: 10.21564/2075-7190.42.170288.

17. Muravska, Y. (2017) “Information security of society: conceptual analysis”, Economy and society, 9, рр. 289–294.

18. Grabar, N.S. (2019) “Information security in the conditions of formation of the global information society”, Public administration: improvement and development, 7. doi: 10.32702/2307-2156-2019.7.21

19. Kononovych, V.G. (2015) “Identifying the Identity of Objects in Social and Information Security”, Modern protection of information, 1, рр. 19–27.

20. Furashev, V.M. (2012), “Cyberspace and information space, cybersecurity and information security: essence, definitions, differences”, Information and law, 2(5), рр. 162–175.

21. Gapeyeva, O.L. (2016), “Historiographical analysis of the problem of information security in the post-Soviet space”, Historical and Cultural Studies, 3(1), рр. 37–41.

22. Zaxarenko, K.V. (2019), “International experience in information security”, Modern society, 1 (17), рр. 95–109. doi: 10.34142/24130060.2019.17.1.09.
Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати цю статтю:
Rosinska, O. (2020). Асоціативне поле концепту «інформаційна безпека» у дискурсі медіа-психологічної освіти студентів-журналістів. Communications and Communicative Technologies, (20), 73-79. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292011