Інфодемія як метод маніпуляції на телеканалах 1+1, СТБ, ICTV, ІНТЕР


  • I. Putsyata НУ «Львівська політехніка», Інституту права, психології та інноваційної освіти https://orcid.org/0000-0001-9047-6245
Ключові слова: інфодемія, COVID-19, маніпуляція, політика, телеканали, влада

Анотація

Розвідка присвячена вивченню національних аспектів формування інфодемії у зв’язку з суспільно-політичною ситуацією в країні, що виникла на тлі пандемії COVID-19. Це явище розглянуто як основа маніпулятивного впливу на суспільну свідомість. Сучасні телеканали є структурами, які оперативно отримують інформацію, аналізують її на предмет актуальності, можуть «дозувати» її обсяги та коригувати зміст. Контроль за інформацією та спосіб її інтерпретації дозволяє маніпулювати масовою свідомістю, створювати модель суспільної поведінки, що запрограмована та бажана для окремих груп, які прагнуть досягти різних цілей, як правило, політико-економічного характеру. Маніпулятивні технології (посилання на анонімний авторитет, емоційний резонанс, буденна розповідь, ефект присутності, стереотипізація тощо), а також соціально-психологічна природа поширення інформації, дозволяють говорити про високий потенціал телебачення як інструменту управління суспільством і небезпеки недостовірної інформації, а також її «ангажованого трактування». У такий спосіб, саме політичний компонент інфодемії визначає суть її національної версії та свідчить про соціальну безвідповідальність олігархічних сил та телеканалів, які їх обслуговують, транслюючи дезінформацію про поширення вірусу та боротьбу українського уряду за здоров’я громадськості. Для ефективної боротьби з поширенням цього явища держава повинна вжити відповідних заходів, сприяти створенню справді незалежного ЗМК, здатного об’єктивно оцінювати та подавати новину, формувати в Україні інформаційний простір, в основі якого лежить вимога правдивості, об’єктивності, плюралізму щодо достовірності фактів та аргументів, переданих суспільній свідомості. У результаті дослідження зроблено висновок, що унікальність українського варіанту інфодемії полягає в тому, що цей інструмент всеукраїнські телевізійні канали використовують не для підвищення власних рейтингів та прибутків, а для маніпуляції свідомістю громадян та отримання електоральної підтримки в політичній боротьбі, яку ведуть у країні олігархічні клани.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
старша викладачка кафедри ЖЗМК

Посилання

Bourdieu, P. (1996). Sur la television: Suivi de L’emprise du journalisme. Liber/Raisons d’agir.

«Infodemiia» dezinformatsii pro COVID-19 shkodyt zdoroviu ukraintsiv —ziasovano v doslidzhenni na zamovlennia OON ["Infodemia" of misinformation about COVID-19 is harmful to the health of Ukrainians - found in a study commissioned by the UN]. (2021, March 3). UNICEF. https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/infodemic-covid-19-disinformation-bad-ukrainians-health-study-un-finds.

Burkovskyi, P. (2021). Chy nadovho «Inter» ziskochyv z holky «russkoho myra»? [How long did "Inter" jump out of the needle of the "Russian world"?]. https://dif.org.ua/article/chi-nadovgo-inter-ziskochiv-z-golki-russkogo-mira (in Ukrainian).

Castells, M. (2007). Communication, Power and Counter-power in the Network Society. International Journal of Communication, 1, 238-266.

Demyanenko, L. (2020). Osoblyvosti protydii nedostovirnii (feikovii) informatsii v sotsialnykh merezhakh [Peculiarities of counteraction to unreliable (fake) information in social networks]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Scientific works of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky], 58, 277-289 (in Ukrainian).

Fanailova E. (2021). Vlastʹ y vyrus [Power and the virus]. Radio Svoboda. https://www.svoboda. org/a/31161240.html (in Russian).

García-Saisó, S., Marti, M., Brooks, I., Curioso, W., González, D., Malek, V., Medina, F. M., Radix, C., Otzoy, D., Zacarías, S., Dos Santos, E. P., & D’Agostino, M. (2021). The COVID-19 Infodemic. Revista Panamericana de Salud Pública, 45, 1. https://doi.org/10.26633/rpsp.2021.56.

Holovko, I. V. (2016). Politychne manipuliuvannia vs svoboda slova: osoblyvosti proiavu u demokratychnykh suspilstva [Political manipulation vs freedom of speech: features of manifestation in democratic societies]. Suchasne suspilstvo [Modern society], 1, 18-30 (in Ukrainian).

Holovnov, S. (2021). Yak oliharkhy realizuiut monopoliiu na informatsiiu [How the oligarchs exercise a monopoly on information]. ttps://biz.censor.net/resonance/3261024/yak_olgarhi_realzuyut_monopolyu_na_nformatsyu (in Ukrainian).

Kalinichenko, V. M. (2021). Rol zasobiv masovoi informatsii v informatsiinii viini: politychni determinanty vplyvu ta protydii: dys. … dokt. polit. nauk [The role of the media in the information war: the political determinants of influence and counteraction] [Unpublished doctoral dissertation] (in Ukrainian).

Kitsa, M. O. (2016). Feikova informatsiia v ukrainskykh sotsialnykh media: poniattia, vydy, vplyv na audytoriiu [Feykova information in Ukrainian social media: concepts, types, impact on the audience] Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva] [Scientific notes [Ukrainian Academy of Printing], 1, 281-287 (in

Ukrainian).

Kostyria, I. (2013). Mediatyzatsiia polityky ta polityzatsiia ZMI yak tendentsii politychnoho protsesu v Ukraini [Mediatization of politics and politicization of the media as trends in the political process in Ukraine]. Politychnyi menedzhment [Political Management], 1-2, 109-118 (in Ukrainian).

Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation. (2020, September 23). WHO | World Health Organization. https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation.

Mesquita, C., Oliveira, A., Seixas, F. & Paes, A. (2020). Infodemia, fake news and medicine: science and the quest for truth. International Journal of Cardiovascular Sciences, 33(3), 203-205. https://doi.org/10.36660/ijcs.20200073. 

Novynarnia (2020). Vid «sekretnykh laboratorii» do «rozpadu Ukrainy»: yak prokremlivski ZMI shyriat feiky pro koronavirus [From "secret laboratories" to the "disintegration of Ukraine": how pro-Kremlin media spread fakes about the coronavirus]. https://novynarnia. com/2020/05/22/ euvsdisinfo/ (in Ukrainian).

Proekt Zakonu pro zapobihannya zahrozam natsionalʹniy bezpetsi, pov’yazanym iz nadmirnym vplyvom osib, yaki mayutʹ znachnu ekonomichnu abo politychnu vahu v suspilʹnomu zhytti (oliharkhiv) [Draft Law on Prevention of Threats to National Security Related to Excessive Influence of Persons Who Have Significant Economic or Political Weight in Public Life (Oligarchs)] (1780-IX). (2021). The Verkhovna Rada of Ukraine. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72105 (in Ukrainian).

Pryhornytska, O. (2017). Feikova informatsiia v sotsialnykh media: vyiavlennia, otsinka, protydiia [Fake information in social media: detection, evaluation, counteraction]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Scientific works of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky], 48, 311-321 (in Ukrainian).

Razumkov Center. (2020, September 30). Iak zminylys upodobannia ta interesy ukraintsiv do zasobiv masovoi informatsii pislia vyboriv 2019 r. ta pochatku pandemii COVID-19 [How Ukrainians’ preferences and interests in the media have changed since the 2019 elections and the start of the COVID-19 pandemic]. https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/yak-zminylys-upodobannia-ta-interesy-ukraintsiv-do-zasobiv-masovoi-informatsii-pislia-vyboriv-2019r-ta-pochatku-pandemii-covid19-serpen-2020r (in Ukrainian).

Stepanov, V.Yu. (2010). Informatsiina polityka: manipuliatyvni tekhnolohii u suspilstv [Information policy: manipulative technologies in societies]. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2010/39.pdf (in Ukrainian).

Zielinski, Ch. (2021). Infodemics and infodemiology: a short history, a long future. Rev Panam Salud Publica, 45. https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.40.
Опубліковано
2021-11-26
Як цитувати цю статтю:
Putsyata, I. (2021). Інфодемія як метод маніпуляції на телеканалах 1+1, СТБ, ICTV, ІНТЕР. Communications and Communicative Technologies, (21), 52-58. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/292106