Феномен псевдогромадськості у сучасній ПР-практиці: комунікаційно-дискурсивні та функціональні ознаки


  • М. Butyrina Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-5048-5187
Ключові слова: Громадськість, Псевдогромадськість, Зв’язки з громадськістю, Громадянське суспільство, Публічна сфера, Діалог

Анотація

Проблематизовано феномен псевдогромадськості у зв’язку із його деструктивним впливом на соціум. Констатовано відхилення реальних модусів громадськості від нормативної доктрини, що є засадною для її інституціоналізації у суспільстві.Вказано на окремі риси охлократії, притаманні поточній соціально-політичній ситуації в країні. Охарактеризовано зв’язок охлократичних модусів із пасіонарними сплесками у суспільстві. Вказано на дисфункційність інституту ПР у зв’язку із неоформленістю феномена громадськості у суспільстві транзитивного типу. Розкрито основні симулятивні форми, у яких виявляє себе громадськість: антидіалог, квазідіалог, парадіалог. Вказано на продуктивність у функціонуванні громадськості деліберативної практики, яка передбачає структуроване обговорення суспільних проблемпри прийнятті рішень.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
Доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Посилання

1. Березенко В. В. Наукове осмислення феномена ПР як соціально-комунікаційної діяльності в Україні : дис. д-ра із соц. ком. : 27.00.01. Київ, 2013.2. Волков В. Общественность: забытая практика гражданского общества. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Volkov_praktika.pdf.3. Дьюи Дж. Общество и его проблемы. Москва: Идея-Пресс, 2002. 160 с.4. Махнач В. Л. Историко-культурное введение в политологию. URL: http://dkhramov.dp.ua/uploads/Dne/Machnach/MahnachVL_IKVP.pdf.5. Поцелуев С. П. Диалог и парадиалог как формы дискурсивного взаимодействия в политической практике коммуникативного общества : дисс. д-ра полит. наук: 23.00.01. Ростов-на-Дону, 2010.6. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
ButyrinaМ. (2016). Феномен псевдогромадськості у сучасній ПР-практиці: комунікаційно-дискурсивні та функціональні ознаки. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 32-37. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/68