Свідомісна інтерпретація факту в театральній публіцистиці україни переломного періоду (2013–2015 pp.) (на матеріалі спеціалізованих періодичних видань)


  • V. Galats`ka Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: інформаційно-художня свідомість, факт, інтерпретація, концепція дійсності.

Анотація

Проаналізовано специфіку функціонування фактів сценічного буття в театральній публіцистиці України переломного періоду (2013–2015 рр.) на основі теоретичних узагальнень професора В. Д. Буряка щодо публіцистики як «мислення реального факту». Визначено рівень суб’єктивізації аналітично-образного мислення публіциста в жанрах рецензії, інтерв’ю, кореспонденції. Він виражається в діалогічності подачі, прийомі посиленої драматургії, що підкреслює трагіко-драматична концепція дійсності. Констатовано, що в різноманітних жанрах театральної публіцистики фокусуються духовні проблеми переломного періоду Української Незалежності (2013–2015 рр.).

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат філолологічних наук, доцент, докторант

Посилання

1. Бальме К. Вступ до театрознавства. Львів: ВЛТЛ «Класика», 2008. 270 с.2. Бентя Ю. Вихор, який заблукав // Укр. театр. 2013. № 5. С. 27.3. Буряк В. Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості. Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) в контексті інтелектуалізації творчої свідомості. Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 2001. 387 с.4. Буряк В. Д. Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально-образної еволюції (Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу): автореф. дис... д-ра філол. наук:10.01.07. 10.01.08. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003.5. Велимчаниця О. Бої в лікарняній палаті // Кіно-театр. 2016. № 4. С.11–19.6. Вергелис О. Стукають? Відчиніть // Дзеркало тижня. 2016. 13 лютого.7. Гротовський Є. Театр і ритуал. Львів: Літопис, 1999. 170 с.8. Корнієнко Н. Н. Запрошення до хаосу. Київ: Нац. центр театр. мистецтва ім. Леся Курбаса, 2009. 190 с.9. Левчук Я. За кулісами тижня // Український театр. 2013. № 6. С. 9.10. Орлова Т. Д. Театральная журналистика: в 2-х частях. Ч.2. Минск: БГУ, 2002. 135 с.11. Станиславский К. С. Работа актера над собой: в 2-х т. Москва: Искусство, 1989. Т.1. 270 с.12. Kotte А. Theater der Region – Theater Europas. Kongress der Gesellschaft fur Theaterwissenschaft. Basel, 1995. 250 s.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
Galats`kaV. (2016). Свідомісна інтерпретація факту в театральній публіцистиці україни переломного періоду (2013–2015 pp.) (на матеріалі спеціалізованих періодичних видань). Communications and Communicative Technologies, 24(12), 52-57. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/71