Тенденції сучасної української літературної мови та їх відображення в мові ЗМІ


  • S. Zharko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: неологізм, запозичена лексика, пасивна лексика, моделювання дериватів

Анотація

Досліджено зміни в лексичній системі сучасної української мови та їх відобра-ження в мові засобів масової інформації. У зв’язку з цим проаналізовано запозичені та власне мовні новотвори, а також лексичні одиниці, що перейшли з пасивного фонду мови в активний.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
Кандидат філологічних наук, доцент 

Посилання

1. Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка: в 2-х тт. Київ: Рад. школа, 1952. Т.1. 446 с.2. Карпіловська Є. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова. 2007. № 4. С. 3–15.3. Шаповалова В. Г. Інноваційні процеси в сучасному медіа тексті: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський нац. ун-т. Київ, 2003. 22 с.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
Zharko, S. (2016). Тенденції сучасної української літературної мови та їх відображення в мові ЗМІ. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 64-70. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/73