Український науково-популярний сайт як різновид мережевого ресурсу


  • N. Blinova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: науково-популярний ресурс, контент сайту, архітектонічні особливості

Анотація

На прикладі чотирьох мережних ресурсів розглянуто змістове наповнення таспецифіка архітектонічної організації науково-популярних ресурсів вітчизняного сегмента Мережі. Лише один з чотирьох сайтів має сучасну архітектонічну організацію. Усі інші потребують осучаснення. Крім того, контент двох сайтів запозичений,що робить їх простими дайджестами інформації з певної теми. Мультимедійні можливості веб-середовища реалізовано далеко не повною мірою. Відповідно, науково-популярні ресурси потребують доробки й осучаснення.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
Кандидат філологічних наук, доцент 

Посилання

1. Історики. URL: http://historians.in.ua/index.php/en.2. Космосайт. URL: http://kosmosait.com.ua.3. Машкова С. Г. Интернет-журналистика: учеб. пособ. Тамбов : Изд-во Тамб. гос.техн.ун-та. 2006. 80 с.4. Моя наука. URL: http://my.science.ua.5. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. Львів: ПАІС, 2010. 246 с.6. Федорчук Л. П. Функції інтернет-ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики. Т. 41. 2010. С. 95–98.7. Фомичова И. Д. Социология Интернет-СМИ. Москва: Изд-во фак. журналистики Моск. гос. ун-та, 2005. 124 с.8. Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової комунікації України: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 183 с.9. Щоденний науковий вісник. URL: http://scienceukraine.com.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
Blinova, N. (2016). Український науково-популярний сайт як різновид мережевого ресурсу. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 26-32. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/75