Ресурси історичної пам’яті у дослідженні публіцистичного тексту: методологічний аспект


  • А. Konyk Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна
Ключові слова: ресурси історичної пам’яті, публіцистика, літературно-художня та суспільно-політична періодика, інтерпретація минулого, метод

Анотація

Виділено та проаналізовано основні ресурси історичної пам’яті, які розглянуто як своєрідні маркери вивчення публіцистичного тексту, концептуального прочитання ня дискурсу історичної пам’яті у сучасній публіцистиці. Дослідження використання й інтенсифікації тих чи інших ресурсів історичної пам’яті дає можливість простежити зміну світоглядних орієнтирів і настроїв, динаміку переосмислення інтерпретації історичних фактів і подій з боку публіцистів та журналістів.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
здобувач кафедри зарубіжної преси та інформації

Посилання

1. Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). URL: http://www.nz-online.ru/print.phtml?aid=30011356.2. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Київ, 2007.С. 607–608.3. Лильо Т. Деісторизація свідомості як передумова ефективності маніпулятивних ідеологем у сучасній публіцистиці // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістика. 2011. Вип. 35. С. 46–54.4. Лось Й. Журналістика перед новим викликом // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістика. 2004. Вип. 25. С. 18–43.5. Нагорна Л. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с.6. Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 17–50.7. Сучасний словник іншомовних слів. Київ: Довіра, 2006. 789 с. (Словники України). Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ: Наук. думка, 2000. 680 с.8. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). URL: http://www.nz–online.ru/index.phtml?aid=30011360.9. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб.: Владимир Даль, 2003. 424 с.10. Erll А. Cultural Memory Studies: An Introduction // Media and Cultural Memory. Berlin/New York : de Gruyter, 2008. P. 1–19.11. Zelizer В. Tenenboim-Weinblatt К. Journalism and Memory. Palgrave Macmillan Memory Studies. 2014. 304 р.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
KonykА. (2016). Ресурси історичної пам’яті у дослідженні публіцистичного тексту: методологічний аспект. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 93-99. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/83