Новий журналіст – унікальний в універсальному


  • А. Kulia Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, м. Дніпро, 49050, Україна
Ключові слова: журналіст, глобалізація, мас-медіа, інформація, технології, спеціалізація

Анотація

Запропоновано системний аналіз професії працівника засобів масової інформації з точки зору вимог, продиктованих розвитком інформаційних технологій та переходом суспільства в статус інформаційного. Розглянуто особливості розвитку журналіста та його здатності адаптуватися під сучасні тренди та тенденції медіаринку.Окремо винесено питання спеціалізації журналістів. Зроблено акцент на провідних характеристиках професійного журналіста. Підкреслено думку, що сучасний журналіст має бути кваліфікованим для праці у різних форматах радіо- і телепередач, бути компетентним у висвітленні та просуванні своїх матеріалів в Інтернеті, здатним адаптуватися до розвитку технологій, відчувати потреби цільової аудиторії.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
аспірант

Посилання

1. Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. Москва: Высшая школа, 1989. 117 с.2. Гуревич С. М. Основы научной организации журналистского труда: учеб. пособ. Москва: Высшая школа, 1987. 303 с.3. Землянова Л. М. Комуникативистика и средства массовой информации. Англо-русский толковый словарь концепций и терминов. Москва: Изд-во МГУ, 2004. 416 с.4. Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения: монография. СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2001. 319 с.5. Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа: учеб. пособие / Кыргызско-Российский Славянский университет. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2001. 160 с.6. Кросс-медиа. Новое слово в журналистике? URL: http://project6027.tilda.ws/page17115.html.7. Baudrillard J. Requiem pour les m’edias // Baudrillard J. Pour une critique de l’’economie politique du signe. Paris: Editions Gallimard, 1972. P. 200–228.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
KuliaА. (2016). Новий журналіст – унікальний в універсальному. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 100-104. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/84