Навчальні ресурси вітчизняного сегмента мережі: специфіка архітектоніки та контент


  • О. Nazarenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, м. Дніпро, 49050, Україна
Ключові слова: навчальний ресурс, контент сайту, архітектонічні особливості

Анотація

На прикладі чотирьох мережевих ресурсів розглянуто змістове наповнення та специфіка архітектонічної організації навчальних ресурсів вітчизняного сегмента Мережі. Навчальні ресурси представлені як ресурсами, з яких учень може скачати підручник, так і сайтами предметними, метою яких є надання інформації з певного навчального предмета та здобуття і поглиблення навичок. Такі ресурси є вдалимзадумом, але подекуди їх веб-дизайн слід удосконалити. Мультимедійні можливості реалізуються дуже скупо.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
Кандидат філологічних наук, доцент 

Посилання

1. Артамонова І. М. Інтернет як специфічний тип мас-медійного тексту (на матеріалах українського сектора Мережі) // Вісн. СумДУ. Серія «Філологія». 2007. № 2. С. 34–40.2. Гол Дж. Онлайнова журналістика. Київ : К.І.С., 2005. 344 с.3. Іванов В. Ф. Комп’ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. Київ, 2002. Вип. 3, ч. 1. С. 41–43.4. Крейґ Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. 160 с.5. Мелещенко О. К. Інтернет-технології в сучасній журналістиці: моделі та практика : навч. посіб. Київ : КиМУ, 2005. 385 с.6. Навчальний сайт з хімії. URL: http://himiya.in.ua7. Портфель. URL: http://portfel.at.ua.8. Правила написання та оформлення текстів для сайту. URL: http://consulting-ua.com/web-text-pravyla.9. Правила наповнення контентом сайту. URL: http://inneti.com.ua/2011/10/pravylanapovnennya-kontentom-sajtu.10. Промо-сайт. Веб-сайт. URL: https://websait.uz.ua/posluhy/stvorennya-sajtiv/promosajt. Поняття, структура та різновиди веб-сайтів. Автоматизоване розроблення веб-сайтів.

URL: http://www.ndu.edu.ua/liceum/web.pdf.11. Рэддик Р. Журналистика в стиле он-лайн: использование Internet и других электронных ресурсов: пер. с англ. Москва: Вагриус, Нац. ин-т прессы, 1999. 415 с.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
NazarenkoО. (2016). Навчальні ресурси вітчизняного сегмента мережі: специфіка архітектоніки та контент. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 108-113. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/86