Українські рекламні ресурси: специфіка архітектоніки та контент


  • О. Oblasova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, м. Дніпро, 49050, Україна
Ключові слова: український рекламний ресурс, контент сайту, архітектоніка

Анотація

На прикладі чотирьох сайтів проаналізовано змістове наповнення та специфіка архітектонічної організації рекламних ресурсів вітчизняного сегмента Мережі. Здебільшого це веб-аналоги друкованих видань. Досліджені ресурси пропонують безоплатне розміщення оголошень. Відрізняються зручністю використання та відсутністю матеріальних витрат. Інтернет-середовище для проаналізованих видань єзручною платформою розміщення контенту. А мультимедійні, гіпертекстові та інші можливості веб-простору використані неповно. Конвергентні редакції намагаються не відходити від традиційних способів подачі контенту, що на сьогодні часом вигля-дає певним анахронізмом. Відповідно, архітектонічна організація рекламних ресурсів потребує осучаснення.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
Кандидат історичних наук, доцент   

Посилання

1. Бове К. Л., Аренс К. Л. Современная реклама / ред. О. А. Феофанов, пер. с англ. Д. В. Вакин. Тольятти : Изд. дом «Довгань», 1995. 704 с.2. Мякота В., Рудяк Ю. Реклама и рекламная деятельность. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: Фактор, 2004. 256 с.3. Обритько Б. Реклама і рекламна діяльність. Київ: МАУП, 2002. 240 с.

4. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. Москва: Рефлбук; Киев: Ваклер, 1999. 352 с.5. Сайт безкоштовних оголошень Jarmarok. URL: http://www. jarmarok.com.ua.6. Сайт газети «Експрес-об’ява». URL: http://www.eo.kiev.ua.7. Сайт газети оголошень «Авізо». URL: http://aviso.ua.8. Сайт газети «Рекламное поле». URL http://: reklamnoe-pole.ua.9. Сэндидж Ч. Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. Москва: Прогресс, 1989. 630 с.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
OblasovaО. (2016). Українські рекламні ресурси: специфіка архітектоніки та контент. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 114-119. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/87