Потенціал розвитку основних складових інформаційного суспільства за допомогою медіаосвіти


  • М. Osiukhina Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, м. Дніпро, 49050, Україна
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна нерівність, медіаосвіта, форми медіаосвіти

Анотація

Запропоновано опис розвитку основних складових інформаційного суспільства в Україні (економічна, політична складова, доступ до інформації) на матеріалі світових рейтингів, статистичних даних та опитувань останніх років. Зроблено висновок, що Україні вдалося зробити помітний крок уперед в розбудові нового суспільноголаду в останні кілька років, однак, незважаючи на це, країна помітно відстає від інших країн світу, а отже, є небезпека опинитися за межами важливих світових процесів (у політиці, економіці, культурі, промисловості тощо). Якщо прогнози щодо розвитку економічної та політичної складової доволі оптимістичні, подолання інформаційної нерівності наразі є важким завданням. Допомогти в його вирішенніможе впровадження медіаосвіти (особливо освіти дорослих та засобами медіа).

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
аспірант

Посилання

1. Електронна демократія. Проект до обговорення. Версія 1.0 / за ред. С. Панцира. Київ : Державне агентство з питань електронного урядування України, 2015. 43 с.2. Загальні показники розвитку ринку платіжних карток в Україні// Національний банк України. 2015. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219.3. Иванов В. Массовая коммуникация: монография. Киев: Академия украинской прессы, Центр свободной прессы, 2013. 902 с.4. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов та ін. Київ: НІСД. 2010. 64 с.5. Колодюк А. Інформаціне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні : дис. канд. політ. наук : спец. 23.00.03. Київ, 2004. 234 с.6. Коляденко В. Поняття «інформаційне суспільство» у класичних і сучасних концепціях. URL http:// social-science.com.ua/article/1042.7. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) // MediaSapiens. 2016. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/.8. НВ склало рейтинг найпопулярніших українців у соціальних мережах // Новое время. 2015. URL: http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/nv-sklalo-rejting-najpopuljarnishihukrajintsiv-

v-sotsialnih.9. Оноприенко В. Понятие информационной бедности в контексте глобализации// Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. Т. 13. № 1 (2011). С. 19−23.10. Проникновние Интернета в Украине. URL: watcher.com.ua/2015/06/12/59-ukrayintsiv-korystuyutsya-internetom.11. Селезньова О. Інформаційне суспільство: сутність, особливості, становлення// Інформація і право. № 3 (9). 2013. С. 91−96.12. Ситников А., Гундарин М. Победа без победителей. Очерки теории прагматических коммуникаций. Москва: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт», 2003. 256 с.13. Уебстер Ф. Теории информационного общества / под ред. Е. Л. Вартановой / пер. с англ. Москва : Аспект Пресс, 2004. 400 с.14. Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020»/ Стратегія від 12.01.2015 № 5/2015. 2015. URL: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.15. Чи критично громадяни ставляться до медіа? Соцдослідження/ Media Sapiens. – 2016. – URL: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/chi_kritichno_gromadyani_stavlyatsya_do_media_sotsdoslidzhennya.16. Яровая М. Рынок фриланса в Украине, или как украинцы выживают в кризис/ AIN. 2015. URL: http://ain.ua/2015/12/17/621790.17. Digital diplomacy rating 2016. URL: http://digital.diplomacy.live/.18. Measuring the Information Society Report 2014. URL: www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf. та http://www.

itu.int/net4/ITU-D/idi/2015.19. Networked Readіness Іndex. URL: www3.weforum.org/docs/GITR/2014/ GITR_OverallRanking_2014.pdf4. та reports.weforum.org/global-information-technologyreport-

2015/network-readiness-index.20. The United Nations E-Government Development Database. URL: https:// publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
OsiukhinaМ. (2016). Потенціал розвитку основних складових інформаційного суспільства за допомогою медіаосвіти. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 120-127. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/88