Основні дисциплінарні підходи до вивчення воєнного медіадискурсу


  • V. Pavlenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, м. Дніпрo, 49050, Україна https://orcid.org/0000-0002-0430-5069
Ключові слова: воєнний медіадискурс, лінгвокогнітивний підхід, семіотичний підхід, дискурс-аналіз, критичний дискурс-аналіз, війна, воєнна подія

Анотація

Розглянуто основні дисциплінарні підходи до вивчення воєнного медіадискурсу.Зазначено, що тема війни часто подається у мас-медіа опосередковано, через актуалізацію метакомунікаційних факторів. Підкреслено, що для всебічного дослідження воєнного медіадискурсу необхідним є застосування різних дисциплінарних підходів: лінгвокогнітивного, семіотичного та поєднання методів дискурс-аналізу і критичного дискурс-аналізу. Доведено, що розробка комунікаційних механізмів максимального зближення контексту відправника та контексту одержувача воєнного повідомлення дозволить краще зрозуміти когнітивні аспекти побудови і декодування воєнної події.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

1. Бразговская Е. Е. Языки и коды. Введение в семиотику культуры: учебное пособие. Пермь: ПГПУ, 2008. 201 с.2. Бутиріна М. В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі. Дніпропетровськ: Видавництво «Слово», 2009. 368 с.3. Квіт С. М. Масові комунікації. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 206 с.4. Когнитивный подход: философия, когнитивная наука, когнитивные дисциплины: научная монография; [отв. редактор В.А. Лекторский]. Москва: «Канон+», 2008. 464 с.5. Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования / Научные ведомости. Сер.: Гуманитарные науки. Белгород, 2010. № 12(83). С. 13–21.6. Почепцов Г. Г. Семиотика. Москва: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002. 432 с.7. Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 356 с.8. Филипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ: теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр, 2008. 352 с.9. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 306 с.10. Van Dijk T. A. Context Models in Discourse Processing. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.557.1104&rep=rep1&ENGINE=pdf11. Wodak R., Meyer M. Critical Discourse Analysis: History, Agenda, theory, and Methodology URL: http://www.corwin.com/upm-data/24615_01_Wodak_Ch_01.pdf.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
Pavlenko, V. (2016). Основні дисциплінарні підходи до вивчення воєнного медіадискурсу. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 127-132. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/89