«Чудовий дніпро у тиху погоду», або М. Гоголь в українських перекладах


  • N. Pidmogilna Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, вул Наукова 13., м. Дніпро 49050
Ключові слова: М.В. Гоголь, гоголезнавство, переклад художніх творів, російсько-українські переклади, предметний світ твору, ритм прози

Анотація

Запропоновано аналіз російсько-українських перекладів художніх творів. Роз-глянуто окремі особливості перекладів текстів М.В. Гоголя українською мовою, що увійшли до семитомника українських перекладів творів письменника, який випущено до 200-річного ювілею від дня його народження і в якому вміщено переклади, зроблені широко відомими українськими письменниками – М. Рильським, П. Панчем, Остапом Вишнею,С. Васильченком, І. Сенченком. З урахуванням досвіду сучасного гоголезнавства, що складає важливий сегмент української русистики, а також зарубіжних досліджень, акцентовано увагу на таких питаннях, як відтворення у перекладі особливостей предметного світу, змальованого у творах письменника, ритм його прози, роль атрибутивних конструкцій в оригінальних гоголівських текстах і передача їх у перекладах. 

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
Доктор філологічних наук, професор

Посилання

1. Абрамович С. Предметний світ у Гоголя // Гоголезнавчі студії. Вип. сьомий. Ніжин, 2001. С. 110–115.2. Арват Н. Н. Эстетическая функція ритма в прозе Н.В. Гоголя («Майская ночь, или Утопленица») // Микола Гоголь і світова культура. Матер. Міжнародної наук.

конф., присвяченої 185-річчю з дня народження письменника. Київ – Ніжин, 1994. С. 34–40.3. Барабаш Ю. «Своего языка не знает…», или Почему Гоголь писал по-русски? // Вопр. литер. 2011. № 1.4. Беценко Т. П. О стилистической роли атрибутивных словосочетаний в произведениях Н. В. Гоголя // Микола Гоголь і світова культура. Матер. Міжнародної наук. конф.,

присвяченої 185-річчю з дня народження письменника. Київ – Ніжин, 1994. С. 20–22.5. Гоголь Микола. Зібрання творів: у 7-ми тт. Київ: Наук. думка, 2008. Т. 1. К.: Наук. думка, 2008. 256 с.; Т. 2. Київ: Наук. думка, 2008. 240 с.6. Манн Ю. «Перевод произведений Гоголя на украинский язык обедняет поэтику великого писателя…». URL: http://filolingvia.com/pabl/81-1-0-3857.7. Меньшиков И. И., Мордань В. И., Подмогильная Н. В. Поэтическое слово Пушкина. Словарь лексических компонентов атрибутивных конструкций. Дніпропетровськ:

Січ, 1999. 325 с.8. Меньшиков І. І., Підмогильна Н. В. Поетичне слово Кобзаря. Словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій. Київ: ДП «Дирекція ФВД», 2008. 212 с.9. Михед П. Про гоголівський ідіолект російської мови, або Як Олександр Македонський завоював Росію // Гоголезнавчі студії. Вип. дев’ятий. Ніжин, 2002. С. 93–96.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
Pidmogilna, N. (2016). «Чудовий дніпро у тиху погоду», або М. Гоголь в українських перекладах. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 132-139. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/90