Естетизація історичного факту в публіцистиці новітнього часу (на прикладі роману С. Лойка «Аэропорт»)


  • L. Temchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова, 13, м. Дніпро, 49050, Україна https://orcid.org/0000-0002-7072-013X
Ключові слова: документалізм, історичний факт, роман, естетизація, символ

Анотація

Запропоновано огляд літератури, присвяченої подіям 2014 року. Обґрунто-вано домінування документальної тенденції в «невигаданій прозі» з метою ху-дожньої адекватності передачі подій. На прикладі аналізу роману «Аэропорт»доведено, що тема протиприродності війни потребує не тільки документального,а й художнього осмислення. Естетизація реальної дійсності воєнної історії здій-снюється за допомогою романтизації сюжету, посиленого ліризму, створення об-разів-символів, які згодом у спільному сприйнятті візуалізуються. Доведено, щопошуки передачі художньої адекватності неможливі без документальної основи.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
кандидат філологічних наук, доцент  

Посилання

1. Василенко Н. Війна і літературна драма. Критический обзор новой украинской беллетристики. URL: http://www.ukr.lb.ua›tags/13910_donetskiy_aeroport.html.2. Исупов К. Г. Эстетика истории. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/estetika-istorii- 1#ixzz4M9U7zZx0.3. Лойко С. Аэропорт. Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2015. 328 с.4. Лойко С. Наедине с войной. URL: http://nv.ua/opinion/loiko/vojna-kotoraja-stalarodnoj-67018.html.5. Что бойцы, журналисты и книголюбы думают об «Аэропорте». URL: http://www.depo.ua/rus/life/vid-zahvatu-do-nudgi-shcho-biytsi-zhurnalisti-i-knigolyubi-18092015153700.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
Temchenko, L. (2016). Естетизація історичного факту в публіцистиці новітнього часу (на прикладі роману С. Лойка «Аэропорт»). Communications and Communicative Technologies, 24(12), 149-153. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/92