Абревіація як специфічне мовне явище в газетно-журнальній публіцистиці 80–90-х рр. ХХ ст


  • О. Terkhanova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,вул. Наукова, 13, м. Дніпро, 49050, Україна
Ключові слова: абревіація, газетно-журнальна публіцистика, вторинна номінація, акроніми

Анотація

Розглянуто явище абревіації в газетно-журнальній публіцистиці 80–90-х рр. ХХ ст. Основну увагу приділено питанню класифікації абревіатур. Виокремлено два типи тлумачення внутрішньої форми акроніма. Досліджено абревіацію в аспекті вторинної номінації.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
канд. філол. наук, доцент

Посилання

1. Вовк О. Б. Типи і засоби номінації в українській мові // Мовознавство: доповіді і повідомлення Другого Міжнародного конгресу україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. /

АН України. Львів : Б. в., 1993. С. 115–121.2. Журавлев А. Ф. Технические возможности русского языка в области предметной номинации // Способы номинации в современном русском языке. Москва, 1982.3. Ицкович В. А. Новые тенденции в образовании аббревиатур (О путях включения аббревиатур в систему языка) // Терминология и норма. М., 1972.4. Исламова З. Название продуктов питания как средство вторичной номинации // Изв. АН КазССР. Сер. Филол. 1984. № 4.5. Ленець К. В. Лексичні зміни та їх відображення в мові сучасної преси // Мовознавство. 1998. № 6. С. 41–47.6. Снитко Е. С. Внутренняя форма номинативных единиц. Львов: Свит, 1990. 215 с.7. Удовиченко Г. М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові: [монографія]. Київ : Наук. думка, 1968. 288 с.

8. Ярмашевич М. А. Функционирование аббревиатур в газетном тексте // Взаимодействие социальных и структурных факторов в языке и речи. Саратов, 1988.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
TerkhanovaО. (2016). Абревіація як специфічне мовне явище в газетно-журнальній публіцистиці 80–90-х рр. ХХ ст. Communications and Communicative Technologies, 24(12), 153-159. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/93