Часопис «Нові дні»: рубрики «Читачі пишуть» та «Наше листування» як складник редакторської політики Петра Волиняка (матеріали 1960 р.)


  • М. Yablonskyy Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки просп. Волі, 13, м. Луцьк, 43025, Україна
Ключові слова: преса діаспори, архітектоніка часопису, редакторська політика, рубрика, анкетування

Анотація

Закцентовано на важливості рубрикації в архітектоніці журнального видання.Простежено значну організаційну роботу видавця, засновника та редактора місячника «Нові Дні» Петра Волиняка, спрямовану на ведення діалогу з читачами. Зокрема проаналізовано матеріали рубрик «Читачі пишуть» та «Наше листування» як складник редакторської політики. На основі публікацій 1960 р. досліджено, що у відповідях редактора часопису розглядаються організаційні питання, з’ясовується ряд важливих редакційно-видавничих проблем (текстологія, авторське право, зміст журналу, рекламні оголошення), а також питання освіти, релігії, культури та мистецтва.

Статистика завантажень статті

Статистика завантажень ще не доступна

Біографія автора

Місце роботи автора
аспірант

Посилання

1. Аньєс Ів. Підручник із журналістики : Пишемо для газет. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. 544 с.2. Десять років журналу «Нові Дні» [передрук із журналу «Українські Вісті» (Новий Ульм, Німеччина) від 13 березня 1960 р.] // Нові Дні. 1960. Червень, ч. 125. С. 26.3. Дорогий Читачу! // Нові Дні. 1950. Лютий, ч. 1. С. 4.4. Слово до читачів // Нові Дні. 1950. Лютий, ч. 1. Зворот титульної сторінки.5. Ще раз про видання посмертної збірки поезій Михайла Ситника // Нові Дні. 1960. Листопад, ч. 130. С. 25.6. Бочковський О.-І. Структура часопису (нарис архітектоніки часопису). Український Технічно-Господарський Інститут позаочного навчання в Подєбрадах (ЧСР). Подєбради, 1938. 35 с. URL: http://diasporiana.org.ua/rizne/12039-bochkovskiy-o-i-strukturachasopisu-naris-arhitektoniki-chasopisu/7. Волиняк П. Конференція наших читачів у Чікаґо // Нові Дні. 1959. Лютий, ч. 109. С. 22–24.8. Волиняк П. Поговоримо відверто : вибрані статті й оповідання / Вступна стаття В. Сварога ; Редактор В. Сварог ; Співредактор Д. Кислиця. Торонто : Нові Дні, 1975. 662 с.9. Волиняк П. Прилюдний запит президентові КУК-у о. д-рові В. Кушніреві та виконавчому директорові Централі КУК-у В. Коханові // Нові Дні. 1960. Січень, ч. 120. С. 22–23.10. Волиняк П. Про видання поезій М. Ситника та ще про дещо // Нові Дні. 1961. Жовтень, ч. 141. С. 16, 18, 26–28.11. Волиняк П. У справі видання творів пок. Михайла Ситника // Нові Дні. 1960. Березень, ч. 122. С. 22–23.12. Волиняк П. Що ж принесла видавництву кампанія за подвоєння передплатників? // Нові Дні. 1960. Липень/серпень, ч. 126–127. С. 30–31.13. Волиняк П. Ювілейна зустріч ОДУМ // Нові Дні. 1960. Липень/серпень, ч. 126/127. С. 28–29.14. Дзвінчук О. М. Часопис «Український Голос» (Вінніпег, Канада, 1910–1981 рр.) : проблемно-тематичний та організаційний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій. Київ, 2008. 20 с.15. Любченко А. Щоденник : книга перша. Торонто: Нові Дні, 1951. 152 с.16. Редакція. Фундатори збірки поезій Михайла Ситника // Нові Дні. 1960. Квітень, ч. 123. Зворот титульної сторінки.17. Харитоненко О. І. Газетна рубрика в історії та сучасності: функції, види, традиції оформлення // Держава та регіони. 2012. Вип. 3 (11). С. 101–105.18. Шевченко В. Е. Композиція та архітектоніка друкованого видання // Вісн. Київського нац. ун-ту. Сер.: Журналістика. Вип. 8. 2000. С. 70–75.19. Шевченко В. Е. Особливості режисури періодичних та неперіодичних друкованих видань: текст лекції для студентів Інституту журналістики. Київ: Інститут журналіс-

тики, 2004. 28 с.20. Шевченко В. Е. Система рубрикації газети – основа її архітектонічної організації //

Наукові записки Інституту журналістики. 2003. Т. 13. С. 45–51.21. Шевченко В. Е. Складники мови архітектоніки газетно-журнального видання / Стиль і текст. Київ : Інститут журналістики, 2000. Вип. 1. С. 188–193.
Опубліковано
2016-12-01
Як цитувати цю статтю:
YablonskyyМ. (2016). Часопис «Нові дні»: рубрики «Читачі пишуть» та «Наше листування» як складник редакторської політики Петра Волиняка (матеріали 1960 р.). Communications and Communicative Technologies, 24(12), 164-172. Retrieved із https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/95