(1)
GreskivО. Західноукраїнська регіональна преса в перехідний період від тоталітаризму до демократії: 1988–1998 рр. Communications and Communicative Technologies 2018, 29-38.