(1)
Butyrina, M. Компетентнісний підхід у журналістській освіті: західний досвід та вітчизняна практика. Communications and Communicative Technologies 2020, 13-18.