Науковий журнал "Communications and Communicative Technologies" публікує оригінальні, завершенні роботи з актуальних проблем історії, теорії та практики соціальних комунікацій, видавничої справи, реклами та звʼязків з громадськістю.

Журналу присвоєно категорію "Б" у Переліку наукових фахових видань України. Галузь науки,
назва спеціальності або галузь знань: соціальні комунікації, спеціальності - 061. Наказ МОН України № 530 від  06.06.2022 р. 

 

 

 

Історія журналу 

Видання засновано у 1993 р. У період з 1993 по 2012 р. видавалося під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство, журналістика". З 2012 по 2017 рр. виходило під назвою "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації". 

З 2018 р. видається під назвою "Communications and Communicative Technologies"ISSN (print) 2617-1813; (online) 2617-1821.

Періодичність: 1 раз на рік.

Мови видання: англійська, українська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23116-12956ПР від 05.01.2018 р. 
УДК 007 : 304 : 070

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI. 

Етика публікацій

Під час публікацій наукових творів журнал дотримується стандартів, створених Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) та представлених у документі "Норми поведінки та найкраща практика для редакторів":


ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара